A+ A++ A+++
Bolszewo

Miększyszkolny Konkurs w ramach VI Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, Urząd Gminy Wejherowo, Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Wejherowo, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB oraz PEWIK Gdynia zapraszają szkoły z obszaru województwa pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie
w ramach VI Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego.

Cele konkursu:

  • kształtowanie postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej
  • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
  • zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska
  • promowanie wśród uczniów właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska
  • promocja lasów
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym akcentem na rodzime gatunki płazów, gadów i ssaków
  • ukazanie znaczenia właściwych nawyków konsumpcyjnych w zakresie gospodarowania wodą i ściekami
  • popularyzacja szeroko pojętej ekologii
  • sprawdzenie umiejętności nabytych w szkole
  • promocja nauczycieli wspierających rozwój uczniów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy VII i VIII,
 gimnazja i oddziały gimnazjalne,
 szkoły ponadgimnazjalne.
Każda szkoła może wytypować pięcioro uczestników (w przypadku zespołu szkół po pięcioro uczestników z każdej grupy wiekowej).

Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w budynku przy ulicy Leśnej 35 w Bolszewie.

Termin zgłoszenia uczestników konkursu mija 22 lutego 2019 r. Zgłoszenia dokonać można drogą listowną lub mailową na adres ssp-bolszewo@wp.pl

regulamin konkursu: ZOBACZ

źródło: SP w Bolszewie (stan na dzień 14 września 2018 roku)

Konkurs realizowany jest pod patronatem merytorycznym:

CEN

Brak komentarzy

Napisz komentarz