Zaproponuj wydarzenie

Wybierz: Zgłoszenie osoby prywatnej / Zgłoszenie w imieniu instytucji
(Podaj np. link do strony lub artykułu organizatora z formą zgłoszeń itp. * Prosimy nie przesyłać danych osobowych. Takie dane zostaną usunięte!

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.