Zapoznaj się z dokumentami określającymi zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dokumenty:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚŚ

Regulamin ZFŚŚ

Aneks 1 do regulaminu

Oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek

Pożyczka mieszkaniowa

Umowa o udzielenie pożyczki