• Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "W przededniu Wielkiej Zmiany - Polska w roku 1988", która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku. Rok 1988 to nie tylko okres pogłębionego kryzysu gospodarczego i społecznego w Polsce, okres Pierestrojki w...

Muzeum Narodowe w Gdańsku (Gdańska Galeria Fotografii) zaprasza na wystawę prezentowaną w Zielonej Bramie pt. „W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w.” Wystawa jest prezentacją fotografii nieżyjącej już amerykańskiej artystki Jacqueline Livingston, eksperymentującej z narracją biograficzną i socjologicznym komentarzem...

Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawił zmodyfikowane wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć. Wytyczne zostały uzupełnione m.in. o wyjaśnienia dotyczące wymaganej liczby scenariuszy towarzyszących programom nauczania w wychowaniu przedszkolnym i na wszystkich etapach edukacyjnych oraz o informacje o metodach i formach pracy. wytyczne: OTWÓRZ artykuł ORE: ZOBACZ źródło:...

Centrum Hevelianum z Gdańska obchodzi w tym roku swoje 10 -leice. Z tej okazji 22 lipca 2018 roku (niedziela) na Górze Gradowej czeka na nas dużo atrakcji w tym m.in. obserwacje słońca przez teleskop oraz spacery przyrodnicze po parku prowadzone przez edukatorów z Regionalnej Dyrekcji Lasów...

To już 28 lipca 2018 roku nastąpi otwarcie 758 Jarmarku św. Dominika, którego tradycja sięga w Gdańsku aż 1260 roku. Podczas Jarmarku wiele wydarzeń (m.ni. Święto Chleba, Święto Kociewia), koncertów, gier, zabaw, możliwości zakupów oraz imprez towarzyszących. I to wszystko aż do 19 sierpnia. szczegóły: ZOBACZ źródło: organizatorzy...

Pomorska Szkoła 3000’ jest cyklem konferencji dla kadry pedagogicznej otwartej na współtworzenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych ułatwiających zdobywanie kompetencji kluczowych „w procesie uczenia się przez całe życie”. Jest odpowiedzią na potrzebę szerszej oferty w rozwijaniu osobistych kompetencji kluczowych w gospodarce opartej na wiedzy. Uczestnicy Pomorskiej Szkoły 3000’ to ludzie z...

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wsparcie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020. Termin zgłoszeń mija 27 lipca 2018 roku. szczegóły dostępne na stronie...

Główny trzon kształcenia na etnofilologii kaszubskiej tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego wzbogacona o kształcenie kulturowe (wyjazdy w teren) i podstawowe wykształcenie filologiczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, poetyka). Uzupełnienie filologii historią Pomorza i wiedzą z zakresu nauk społecznych (wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli) tworzy unikatowy projekt...

Centrum Informatyczne Edukacji udostępniło wyszukiwarkę szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając m.in. położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość). Otrzymany wynik wyszukiwania można obejrzeć na mapie. szczegóły oraz film prezentujący funkcjonalność Wyszukiwarki RSPO: ZOBACZ źródło: MEN (stan na...

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił pierwszy z czterdziestu zapowiadanych filmów dydaktycznych dla nauczycieli, powstałych w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Pierwszy film pt. „Tajemnice Kosmosu”  został przygotowany przez „No Bell” Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Gimnazjalnymi w Konstancinie-Jeziornej. Zapraszamy do obejrzenia: ZOBACZ źródło: ORE (stan na dzień 10 lipca...

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zaprasza na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym tematem Kongresu będą kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów....

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej...

Akademia Sztuk Pięknych zaprasza młodzież i dorosłych na bezpłatne warsztaty plastyczne organizowane od lipca do września 2018 roku. W ramach warsztatów omawiane będą m.in.: rysunek studyjny, malarstwo studyjne, grafika warsztatowa, kompozycja malarska oraz animacja/wideo. szczegóły/harmonogram/zapisy na stronie ASP: ZOBACZ źródło: ASP (stan na dzień 5 lipca 2018 roku)...

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli, którego głównymi założeniami są: wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku równocześnie z wejściem w...

Przedstawiamy zestawienie opracowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z wyborem literatury ze zbiorów PBW odnośnie analizy rynku pracy....