Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie – uczelnie wyższe i inne ośrodki

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie – uczelnie wyższe i inne ośrodki

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią trzy kursy kwalifikacyjne, które mogą organizować akredytowane placówki doskonalenia: z zakresu zarządzania oświatą i adresowane do nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Więcej: ZOBACZ

Rok akademicki 2019/2020 (wg nadesłanych informacji)

Zgodnie z par. 18 pk 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępne w województwie  oraz odniesienie do wykazu akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
Nadesłane propozycje pomorskich uczelni z zakresu kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego umożliwiają nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2019/2020. 

ZAPRASZAMY UCZELNIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO do nadsyłania informacji o organizowanych studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego.

Uczelnie zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji na portalu CEN, przesyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza – POBIERZ
na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Redakcja portalu CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisów przekazanych przez uczelnie i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji

Katarzyna Gęba – st. specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl