CEN info

  • Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zaprasza nauczycieli na kolejne spotkanie w ramach cyklu Aktywnie z EXPERYMENTEM. W trakcie spotkania goście będą mieli okazję...

W Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku odbędzie się III Międzyszkolny Festiwal Nauki dla klas III i IV. W wydarzeniu mogą wziąć udział...

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku planuje w drugim półroczu 2017 roku, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, szkołom wszelkich typów nieodpłatne...

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na nowy cykl szkoleń pn. „Robotyka dla smyka”, realizowany na przełomie marca i kwietnia br. Do wyboru...

Jakich kandydatów poszukują firmy z naszego regionu? Jak wygląda oferta trójmiejskich pracodawców? Przyjdź i przekonaj się sam!...

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają na Poznańskie Targi Edukacyjne, które są doskonałym miejscem do efektywnej prezentacji...

Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Wejherowo, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Instytut Kultury Miejskiej...

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru woj. pomorskiego na warsztaty, których celem jest wsparcie we włączaniu do programu nauczania zagadnień związanych z kształtowaniem...

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów”...

Spotkanie informacyjne programu Sieć Kultury - program partnerski CEN z IKM Gdańsk przeprowadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim. [gallery type="rectangular" size="medium" ids="22920,22919,22922"] [gallery...

W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Rzeki Wisły na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zamieszczamy link z materiałem do wykorzystania przez nauczycieli pomorskich szkół...

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Funduszy Strukturalnych) opublikowała Roczny Plan Działania 2017...

Fundacja RC zaprasza do udziału w zabawie polegającej na wybraniu spośród kilku zaproponowanych filmów tego, który będzie inspiracją do dyskusji na zaproponowany temat. Zaproponowano...

[icons size='' custom_size='' icon='fa-file-pdf-o' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='#e50029' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Pobierz listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia Wojewódzkiego Konkursu...

Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pracowników szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów z...

Organizacja pożytku publicznego w Lubece - Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z innymi partnerami zapraszają (w ramach Tygodnia Edukacji Prawnej - 13-17 marca) uczniów gimnazjów...

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na spotkanie w ramach  Aktywnie z EXPERYMENTEM, które powinno być wartościową inspiracją do realizacji lekcji...

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym prezentacji założeń programu Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim oraz szczegółowym zasadom udziału w konkursie...

Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej? Chcesz poznać swoje talenty i mocne strony? Ciekawi Cię jak wygląda nowoczesny rynek pracy? Chcesz nauczyć się...

Ośrodek Rozwoju Edukacji podaje, że dotychczas organizatorzy ferii zimowych zgłosili do bazy wypoczynków MEN 2501 wyjazdów w kraju dla ponad 100 tys uczestników...

Redakcja tygodnika edukacyjnego „Perspektywy” opublikowała wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy ’2017. W załączeniu tabele przedstawiające najlepsze Licea Ogólnokształcące oraz Technika województwa pomorskiego. GRATULUJEMY...

Sztuka uczenia informatyki w szkole to tytuł odczytu, jaki wygłoszą nauczyciele z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, panowie Jarosław Drzeżdżon oraz Jacek Gawroński. Odczyt...

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów do rozpoczęcia przygody z programem „Żyj smacznie i zdrowo” i powalczenia o atrakcyjne nagrody dla szkoły! Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są...

Zespół projektu „(Z)Powrotem w Polsce” stara się przedstawić jak największej liczbie osób, nauczycielom, kadrze pedagogicznej, psychologom, dydaktykom rangę problemu, pokazać trudności, jakich doświadczają...

Fundacja Edukacja dla Demokracji, przygotowała "Bardzo zrównoważony kalendarz" skupiający się na nowej agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju i stanowiący doskonałą...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku...

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), to jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, które opracowane zostało w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej....

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem „Edukacji Pomorskiej”, w całości poświęconym V Forum Pomorskiej Edukacji. Na łamach naszego dwumiesięcznika podsumowujemy cztery debaty lokalne...