Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Zakończenie projektu praktyk zagranicznych pn. „Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej”

W dniu 2 maja 2020 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zakończył się projekt praktyk zagranicznych pn. „Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej” o wartości 84.732,00 EUR przyznanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Uczestniczenie w projekcie pozwoliło im zdobyć nowe umiejętności zawodowe w hotelach i restauracjach w Walencji, gdzie udali się, wraz z towarzyszącymi im nauczycielami, w dwóch grupach, we wrześniu i październiku 2019 r. Poznali tam technologię sporządzania i ekspedycji potraw typowych dla kuchni hiszpańskiej, np. paelli, owoców morza, tortilli oraz technik utrzymania czystości w jednostkach mieszkalnych i obsługi gości podczas serwisu śniadaniowego. Nauka zawodu w hiszpańskich restauracjach i hotelach była nie tylko okazją do doskonalenia się w aspekcie zawodowym, ale również umożliwiła rozwój osobisty, wzrost pewności siebie, wiarę we własne możliwości i umiejętności interpersonalne. Projekt obejmował również program kulturoznawczy, dzięki któremu uczestnicy poznali bliżej historię, kulturę i tradycje kraju przyjmującego, a podczas przygotowania językowego poznali podstawy języka hiszpańskiego.


Prezentacja nabytych umiejętności zawodowych i językowych miała miejsce w szkole 12 grudnia 2019 r. podczas podsumowania staży, na którą przybyli przedstawiciele UM, lokalnego środowiska branżowego i edukacyjnego oraz rodzice uczniów biorących udział w projekcie. Wydarzenie to było również okazją do wręczenia uczestnikom dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności: certyfikatów uczestnictwa w stażu, certyfikatów językowych, dokumentów ECVET, referencji z zakładów pracy. Przed uczestnikami jeszcze wręczenie dokumentu Europass Mobilność. Wierzymy, że z takim pakietem dokumentów naszym uczniom, a w przyszłości absolwentom, będzie łatwiej wejść na rynek pracy; będą pracownikami samodzielnym, posiadającymi wymagane umiejętności, a szkoła poprzez działania projektowe przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego. Wszyscy uczestnicy podkreślają, że bez wahania, gdyby mieli taką możliwość, jeszcze raz wzięliby udział w takim projekcie.

Dziękujemy Edukacji Pomorskiej za objęcie patronatem medialnym naszych działań projektowych.


Anna Pawelec, koordynatorka projektu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Gdańsk