Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii
Projekt „Pogromcy Jednorazowego Plastiku”

Ambasada USA i Fundacja Nasza Ziemia, zapraszają chętnych nauczycieli do udziału w pilotażowej edycji projektu „Pogromcy Jednorazowego Plastiku”.

Cele projektu to:
- zbudowanie jak najwyższej świadomości o skutkach używania tworzyw sztucznych,
- zaangażowanie jak najszerszej społeczności w unikanie używania jednorazowego plastiku i ograniczanie tworzenia odpadów z tworzyw sztucznych,
- przekazanie nauczycielom wiedzy o tworzywach sztucznych (rodzaje tworzyw, ich zastosowania, ew. szkodliwość i oddziaływanie na zdrowie i życie, skutki ich stosowania,
wpływ na środowisko, sposoby postępowania z odpadami itp.) oraz wyposażenie nauczycieli w pakiet edukacyjny, dzięki któremu będą mogli ze swoimi uczniami
przeprowadzić eko-lekcję, przeprowadzić prostą lokalną kampanię przeciw jednorazowym plastikom oraz zaangażować swoich uczniów w podjęcie Wyzwania Pogromcy
Jednorazowego Plastiku.

Warsztat wprowadzający do projektu odbędzie się dnia:
21 listopada (czwartek) 2019 roku
w American Corner Gdańsk , ul. Targ Rakowy 5/6 , Gdańsk

o godz. 10:00

Przebieg warsztatu:
1. Prezentacja projektu:
- przedstawienie założeń i przebiegu realizacji
- prezentacja materiałów i pomocy realizacyjnych
2. Część informacyjna – wiedza merytoryczna potrzebna do właściwej realizacji projektu, w tym m.in.:
- jak wygląda sprawa zanieczyszczenia na świecie i w Polsce
- czym są tworzywa sztuczne, jakie są ich własności, jak wpływają na środowisko?
- czy plastik to samo zło?
- gdzie jest plastik?
3. Warsztat kreatywny (symulacja przydatna do ew. pracy z uczniami)
Jak można ograniczyć stosowanie plastiku? Plan dla naszej społeczności
1. zaprezentowanie techniki kreatywnego dochodzenia do innowacyjnego rozwiązania poprzez „absurdalne odwrócenie problemu”
2. przygotowanie dobrej praktyki: jakie lokalne działanie przeprowadzimy, aby zmniejszyć używanie jednorazowego plastiku? Uwaga: powstały materiał będzie inspiracją co do działań które należy podjąć, aby zmienić stan sprawy.

Warsztat potrwa ok. 3 godzin. Nauczyciele otrzymają na zajęciach komplet materiałów merytorycznych oraz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia samodzielnych zajęć. Zajęcia z uczniami można przeprowadzić na dowolnym przedmiocie, choć najlepiej pasują do zajęć z nauk przyrodniczych lub lekcji wychowawczej.
Projekt realizowany jest w ramach grantu z Ambasady USA w Polsce. Operatorem grantu jest Fundacja Nasza Ziemia.
Pomysłodawcą i autorem projektu oraz prowadzącym zajęcia jest Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia w latach 2012-2019.
Zgłoszenia chęci udziału prosimy przysyłać do dnia 18 listopada do godz. 17:00 na adres: american_corner@wbpg.org.pl

pp.ch
pp.dz
źródło: American Corner Gdańsk