Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Mała Liga e-sportowa dla szkół

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju dr Marcin Kołacz zaprasza uczniów do udziału w rozgrywkach e-sportowych (komputerowych).
Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców).
Umożliwia ona również nauczycielom WF realizację zagadnień z podstawy programowej WF w trybie zdalnym(*).

Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem: OTWÓRZ

Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać elektronicznie na e-mail marcinkolacz@ieti.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy: OTWÓRZ

(*)
Szkoła Podstawowa:
Realizowane cele kształcenia:
1.Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.
2.Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
3.Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

Kompetencje społeczne:
1.Uczestnictwo w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, właściwie zachowanie w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękowanie za wspólną grę.
2. Pełnienie roli organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych.


Szkoła Ponadpodstawowa:
Cele kształcenia: kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych.

źródło: IETI