Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kurs metodyczny nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dla nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji

Akademia Języka Polskiego oraz Polessa Centrum Języka Polskiego zapraszają nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji w pomorskich szkołach publicznych na bezpłatny kurs metodyczny nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, kompetencje i umiejętności umożliwiające realizację zajęć językowych oraz przedmiotowych z uczniami z doświadczeniem migracji (imigranci, repatrianci, reemigranci). Kurs ma również pomóc szkołom w lepszym dostosowaniu się do nowej sytuacji związanej z rosnącą imigracją i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci cudzoziemskich.

Program kursu uwzględnia treści metodyczne, organizację procesu kształcenia, warsztat pracy nauczyciela, a także zagadnienia międzykulturowe.

Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele nauczania początkowego, a także nauczyciele różnych przedmiotów.

W programie* m.in.:
– Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – język komunikacji.
– Nauczanie języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
– Przygotowanie ucznia do egzaminów.
– Treści pozajęzykowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
– Kształcenie uczniów w modelu integracyjnym oraz integracyjno-separacyjnym.
– Diagnoza językowa i monitorowanie postępów ucznia.
– Kompetencje nauczyciela w kontekście nauczania klasy wielokulturowej.
– Integracja i tolerancja.
– Dobre praktyki.

* Szczegółowy program kursu otrzymają zakwalifikowani uczestnicy

Kurs liczy 64 godz. dydaktyczne (45 min.) i składa się z 9 spotkań. Zajęcia odbywają się w piątki (16:00-20:00), soboty i niedziele (8:00-15:30). W harmonogramie kursu uwzględniono przerwy 15-minutowe i obiadowe.

Organizatorzy oferują dwa terminarze kursu do wyboru w dwóch tożsamych tematycznie edycjach. Kurs 1. odbywa się od 13 listopada do 20 grudnia 2020 r., natomiast Kurs 2. od 14 listopada do 18 grudnia 2020 r.

Kurs 1: 13.11, 21.11, 22.11, 27.11, 05.12, 06.12, 11.12, 19.12, 20.12
Kurs 2: 14.11, 15.11, 20.11, 28.11, 29.11, 04.12, 12.12, 13.12, 18.12

Należy dokonać wyboru kursu 1. lub kursu 2., akceptując tym samym terminarz.

Rejestracja na kurs: kursmetodykijpjo@ajp.gdansk.pl

Ze względu na panującą w województwie pomorskim sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się w systemie on-line (narzędzia Google).
W ramach kursu każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie ukończenia kursu**.

** Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja 80% obecności na zajęciach.

W kursach nie mogą brać udział osoby, które skorzystały z wcześniejszej edycji kursów metodycznych dla nauczycieli realizowanych w 2019 r. w ramach tego samego projektu organizowanych przez Stowarzyszenie Vox Humana i Fundację Obywatelska Perspektywa.

Działanie jest realizowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018-2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

FAMI_logo_kolor

źródło: Akademia Języka Polskiego