Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kurs metodyczny nauczania języka polskiego jako języka obcego

Akademia Języka Polskiego oraz Polessa Centrum Języka Polskiego zapraszają nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji do przystąpienia do kursu.

Celem szkolenia jest jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, kompetencje i umiejętności umożliwiające realizację zajęć językowych oraz przedmiotowych z uczniami z doświadczeniem migracji (imigranci, repatrianci, reemigranci). Kurs ma również pomóc szkołom w lepszym dostosowaniu się do nowej sytuacji związanej z rosnącą imigracją i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci cudzoziemskich.

Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele nauczania początkowego, a także nauczyciele różnych przedmiotów.

Program kursu uwzględnia treści metodyczne, organizację procesu kształcenia, warsztat pracy nauczyciela, a także zagadnienia międzykulturowe.

W programie* m.in.:

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – język komunikacji.
Nauczanie języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
Przygotowanie ucznia do egzaminów.
Treści pozajęzykowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Kształcenie uczniów w modelu integracyjnym oraz integracyjno-separacyjnym.
Diagnoza językowa i monitorowanie postępów ucznia.
Kompetencje nauczyciela w kontekście nauczania klasy wielokulturowej.
Integracja i tolerancja.
Dobre praktyki.

* Szczegółowy program kursu otrzymają zakwalifikowani uczestnicy.

Kurs liczy 64 h dydaktyczne (45 min.) i składa się z 9 spotkań. Zajęcia odbywają się w piątki (16:00-20:00), soboty i niedziele (8:00-15:30). W harmonogramie kursu uwzględniono przerwy 15-minutowe i obiadowe.

Organizatorzy oferują dwa terminarze kursu do wyboru w dwóch tożsamych tematycznie edycjach.

Kurs 5: 06.03,07.03, 13.03, 14.03, 20.03, 21.03, 27.03, 28.03
Kurs 6: 10.04, 11.04, 17.04, 18.04, 08.05, 09.05, 15.05, 16.05

Należy wybrać Kurs 5 lub Kurs 6, akceptując tym samym terminarz.

Ze względu na panującą w województwie pomorskim sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się w systemie on-line (narzędzia Google).

W ramach kursu każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie ukończenia kursu**.

** Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja 80% obecności na zajęciach.

W kursach nie mogą brać udział osoby, które skorzystały z wcześniejszej edycji kursów metodycznych dla nauczycieli realizowanych w roku 2019 w ramach tego samego projektu organizowanych przez Stowarzyszenie Vox Humana i Fundację Obywatelska Perspektywa.

Działanie jest realizowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018-2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Rejestracja na kurs: kursmetodykijpjo@ajp.gdansk.pl

Szczegóły/rejestracja: OTWÓRZ

źródło: Akademia Języka Polskiego

FAMI_logo_kolor
polessa
Akademia Języka Polskiego