Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Konkurs dla młodzieży na recenzje filmu LEGIONY

Producent filmu LEGIONY ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do młodzieży. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.
Główne nagrody to dwa całoroczne stypendia 500 i 300 złotych miesięcznie. W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody drugie w jednorazowej wysokości po 500 zł oraz nagrody trzecie w jednorazowej wysokości po 300 zł. Przewidziano także nagrody książkowe i wyróżnienia specjalne.

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 30 stycznia 2020 nadesłać recenzję filmu wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego na adres: legiony@picaresque.pl lub pocztą: Biuro Promocji Filmu LEGIONY, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, blok 5, pok. 504

Recenzja filmu może być w formie tekstowej lub w formie video. Recenzja tekstowa nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.
Długość recenzji video nie może przekraczać 6 minut. Recenzja filmowa może być zamieszczona na portalu YouTube i podlinkowana w wiadomości Messenger na FB LEGIONY film https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658/ lub przesłana mailem na adres: legiony@picaresque.pl
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach FB organizatora https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658/ i na Instagramie: https://www.instagram.com/legiony_official/

regulamin: OTWÓRZ
zgłoszenie do konkursu: POBIERZ

Informacji o konkursie udziela Biuro Promocji Filmu LEGIONY
Irena Groblewska tel. 697 070 877
Małgorzata Kowalewska tel. 601 330 533

źródło: Picaresque