Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

I międzynarodowa edycja „Przerwy na czytanie” – zgłoś szkołę

 

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji
V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  
pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się
w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Nasz ostatni rekord ustanowiony w 2019 r. zgromadził oszałamiającą liczbę 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą. Po udanych IV akcjach ogólnopolskich zapraszamy do udziału w I edycji międzynarodowej. W tym roku będzie ona realizowana w październiku w trakcie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

– placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujących się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki – wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie tzw. stref czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych, np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszenia do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

– integracja środowiska lokalnego,

– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe,

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi,

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Honorowy patronat nad akcją objęli: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

Patronat medialny objęli: IBBY Polska, portal SBP.pl, Biblioteki Szkolne Online, Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zgłoszona szkoła/placówka, wypełniając formularz, jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 1-31 października 2020 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką, np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 30 września 2020 r.)

Szkoła, zgłaszając się do akcji, jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 8 listopada 2020 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 2 października 2020 r.), w którym poda m.in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 2 października do 8 listopada 2020 r.)

Organizator, po zebraniu wszystkich sprawozdań, podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 9 grudnia 2020 r.

Koordynator akcji:

Anna Giniewska

Biblioteka Pedagogiczna

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

w Gorzowie Wielkopolskim

tel. 957216135 / 509517206

e-mail: przerwanaczytanie2020@gmail.com