Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

MARZENA KOZŁOWSKA

434

Pedagog, certyfikowany psychotraumatolog (Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Psychologii i Socjologii, Akademii Medycznej (psychologia kliniczna), a także Psychotraumatologii Ogólnej i Specjalistycznej  oraz Szkoły Animatorów Profilaktyki. Wykładowca akademicki.
W ramach koordynacji pieczy zastępczej – pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinami.
Trener umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie pracy z grupą oraz pracy z dziećmi i trudną, zaburzona, straumatyzowaną młodzieżą i dorosłymi. Nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem pracy
na różnych etapach edukacyjnych oraz w kilku rodzajach szkół i placówek oświatowych a także socjalnych.
Stale rozwijający swoje umiejętności zawodowe. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konferencji
dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Projektuje i realizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego dla kadry oświatowej oraz koordynuje projekty rozwojowe w ramach wspomagania pracy pomorskich szkół, obejmujące m.in. zagadnienia związane z pracą opiekuńczo-wychowawczą w rozwoju nauczyciela i ucznia.