Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii
Informacje ogólne
Głównym zadaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Podstawa prawna działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli:

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

 

 

MISJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan.

 

WIZJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Skutecznie realizujemy działania służące rozwojowi edukacji poprzez wsparcie szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli i dyrektorów.
Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.
Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w swoich działaniach realizujemy politykę równego traktowania i niedyskryminacji.
Promujemy wzajemny szacunek i odpowiedzialność.
Korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych. Wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

 

Organizujemy i prowadzimy

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki
 • doradztwo metodyczne dla nauczycieli:
  a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych
  b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
 • wojewódzki system informacji pedagogicznej
 • kursy kwalifikacyjne
 • warsztaty, seminaria
 • wykłady
 • szkolenia
 • konferencje
 • konsultacje

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.