Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

DR EWA DUNAJ-KOZAKOW

1103

Doktor nauk humanistycznych Ewa Dunaj-Kozakow jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego, doradczyni metodyczna i egzaminatorka na wszystkich etapach edukacji
oraz w szkołach IB i szkołach polskich za granicą. Była też wykładowczynią akademicką w IFP UMCS i prowadziła cykl audycji radiowych poświęconych współczesnej poezji. Jest autorką programu i podręcznika do nauczania języka polskiego w liceum, a także dwóch monografii poświęconych współczesnej poezji polskiej. Jest także dziennikarką, recenzentką literacką (kwartalnik „Akcent”), poetką i tłumaczką. Uważa, że poezja jest kluczem
do rozumienia świata.