Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

DR DOROTA MYŚLIŃSKA

441

Studia biologiczne ukończyła na Wydziale BGiO UG; pracuje na UG od 2001 r.; stopień doktora na Wydziale BGiO UG (2005); adiunkt. Bieżąca tematyka badań: 1) wpływ uszkodzeń i stymulacji struktur limbicznych na parametry układu odpornościowego, zmiany behawioru i ekspresję genów w mózgowiu, 2) zmiany aktywności neuronalnej, immunologicznej i behawioralnej oraz pracy serca w przebiegu indukowanych procesów zapalnych (immunizacji), 3) terapia chorób neurodegeneracyjnych. Dorobek naukowy obejmuje 14 publikacji z zakresu neurofizjologii, neuroimmunologii i biologii medycznej, które ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej notowanych
w bazie JCR, około 30 publikacji w języku polskim (rozdziały w książkach i monografie) oraz około 150 doniesień konferencyjnych. Kierownik grantu NCN i 3 grantów BW, wykonawca w 7 grantach KBN/MNiSW. Tutor w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Członek Rady Wydziału Biologii, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji
i Współpracy z Pracodawcami, koordynator katedralny w zespole ds. wprowadzania na Wydziale Biologii Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Obecnie Kierownik Pracowni Zwierząt Doświadczalnych.