Studia podyplomowe i inne formy uzupełnienia kwalifikacji – oferta pomorskich uczelni

Oferta pomorskich uczelni wyższych na rok akademicki 2018/2019 (wg nadesłanych informacji)

Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych i kursów przygotowanych przez pomorskie uczelnie wyższe, umożliwiających nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2018/2019.

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisu przekazane przez uczelnie.

Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: zobacz

Gdańska Szkoła Wyższa
Chemia z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Chemia. Wprowadzone elementy informatyki, pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, jak też dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w danym obszarze.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 BZajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Doradztwo zawodowe i edukacyjne – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje do prowadzenia Doradztwa we wszystkich typach szkół oraz w instytucjach świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacyjnego.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie do prowadzenia zajęć w  szkołach z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z Podstawą Programową.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Fizyka. Wprowadzone elementy informatyki pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Matematyka z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Matematyka. Wprowadzone elementy informatyki pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Mechatronika w kształceniu zawodowym – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Mechatronika oraz do prowadzenia koła zainteresowań z Mechatroniki  w młodszych klasach.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
360 godz. zajęć,  120 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych   z  osobami z niepełnosprawnością intelektualną  w : przedszkolach i w szkołach, w placówkach  z oddziałami integracyjnymi , w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych, takich jak domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, warsztaty pracy chronionej (aktywizacja zawodowa os. niepełnosprawnych), warsztaty terapii zajęciowej i inne ośrodki rewalidacyjne.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Podyplomowe Studia Pedagogiczne realizują standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwenci studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego.
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Socjoterapia – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii, jak też dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w danym obszarze.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Zarządzanie placówką oświatową – menedżer ośiwaty – studia podyplomowe
240 godz. zajęć,  30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN.  Studia nadają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz pracowników administracji a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które chcą nabyć  wiedzę  i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe.

miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli – studia podyplomowe
3 semestry,  400 godz. zajęć, w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć z WF we wszystkich typach szkoły (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele przedmiotów innych niż WF (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe pełnomocnik studiów – mgr Magdalena Wydrzyńska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – studia podyplomowe
2 semestry,  246 godz. zajęć, w tym 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć  gimnastyki korekcyjnej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Jolanta Zajt

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie – studia podyplomowe
2 semestry,  160 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do planowania żywienia i wspomagania dietetycznego dla potrzeb osób o zwiększonej aktywności fizycznej, nieposiadających problemów zdrowotnych związanych ze sposobem odżywiania się (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – prof. nadzw. dr hab. Robert Olek

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Trener przygotowania motorycznego – studia podyplomowe
2 semestry, 210 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne planowanie, organizowanie i realizacja szeroko rozumianego procesu treningowego

(świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom trenera przygotowania motorycznego)

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Krzysztof Byzdra

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Zarządzanie w sporcie – studia podyplomowe
2 semestry, 240 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących, tj. klubów sportowych, infrastruktury wielofunkcyjnej, a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych, w szczególności o charakterze rekreacyjno-sportowym

(świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom  menedżera sportu)

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Joanna Jedel

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Trener personalny – kurs dokształcający
1 semestr, 120 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem (zaświadczenie, dyplom trenera personalnego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie średnie z maturą (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Instruktor sportu w pływaniu – część specjalistyczna – kurs dokształcający
1 semestr, 90 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie średnie oraz zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Piotr Makar

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Instruktor rekreacji ruchowej – aktywność fizyczna osób starszych – kurs dokształcający
2 semestry, 130 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia grupowych zajęć z osobami starszymi w klubach seniora lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych jak i treningów personalnych z osobami po 45 roku życia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Jakub Kortas

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki – kurs dokształcający
1 semestr, 120 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć z grupowych form fitness (zaświadczenie)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Szachy – PIERWSZY RUCH podstawy gry w szachy i ich walory edukacyjne – szkolenie
10 godz. zajęć, 1 dzień
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do realizacji podstaw programowych – elementy gry w szachy (certyfikat)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik szkolenia – mgr Agnieszka Podbielska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Uniwersytet Gdański
Obecnie oczekujemy na nadesłanie przez uczelnię oferty na rok akademicki 2018/2019
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe  

 

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe  

 

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne  

 

 

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe  

 

 

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe  

 

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Obecnie oczekujemy na nadesłanie przez uczelnie oferty na rok akademicki 2018/2019
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników  
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe  

 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Obecnie oczekujemy na nadesłanie oferty uczelni na rok akademicki 2018/2019

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć

kontakt / informacje szczegółowe

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć

kontakt / informacje szczegółowe

 uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
kontakt / informacje szczegółowe
uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
miejsce realizacji zajęć
Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku rozpoczęło współpracę z uczelnią Collegium Da Vinci – wiodącą niepubliczną uczelnią w Wielkopolsce, która od 20 lat kształci z pasją na wszystkich poziomach edukacji.  Collegium Da Vinci wraz z 8 ośrodkami partnerskimi  tworzy ogólnopolską sieć kształcenia nauczycieli. Od roku akademickiego 2017/2018 dołączył do tego grona również Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w którego siedzibie są realizowane studia podyplomowe dla nauczycieli.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 – SPRAWDŹ KIERUNKI

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

 2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 4. Edukacja włączająca i integracyjna

 5. Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli

 6. Nauczanie biologii i geografii

 7. Nauczanie fizyki i przyrody

 8. Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

 9. Nauczanie plastyki i historii sztuki

 10. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

 11. Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Oferta edukacyjna jest wynikiem pracy Rady Programowej Collegium Da Vinci, którą tworzy zespół pracowników naukowych, ekspertów i praktyków podążający za zmianami i wpisujący swoje działania  w wymagania określone prawem oświatowym.

Zapraszamy Państwa do zapisywania się do na studia podyplomowe.
Szczegółowe informacje ws. rekrutacji:
Marlena Piekarska, Marta Małolepsza
Koordynator studiów podyplomowych dla nauczycieli
tel. 61 27 11 036
e-mail:  gdansk@cdv.pl

Zapraszamy do współpracy
w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego.

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu CEN nadsyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza – pobierz

na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Redakcja portalu CEN zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN

Katarzyna Gęba – specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl,

(fot.pexels)