Studia podyplomowe i inne formy uzupełnienia kwalifikacji – oferta pomorskich uczelni

Rok akademicki 2018/2019 (wg nadesłanych informacji)

Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych i kursów przygotowanych przez pomorskie uczelnie wyższe, umożliwiających nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2018/2019.

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisu przekazane przez uczelnie.

Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: zobacz

Gdańska Szkoła Wyższa
Chemia z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Chemia. Wprowadzone elementy informatyki, pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, jak też dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w danym obszarze.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 BZajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Doradztwo zawodowe i edukacyjne – studia podyplomowe
350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje do prowadzenia Doradztwa we wszystkich typach szkół oraz w instytucjach świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacyjnego.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie do prowadzenia zajęć w  szkołach z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z Podstawą Programową.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Fizyka z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Fizyka. Wprowadzone elementy informatyki pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Matematyka z elementami informatyki – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Matematyka. Wprowadzone elementy informatyki pozwolą nauczycielowi w pełni wykorzystać narzędzia informatyczne w prowadzeniu zajęć.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Mechatronika w kształceniu zawodowym – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu Mechatronika oraz do prowadzenia koła zainteresowań z Mechatroniki  w młodszych klasach.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew. 46, tel. 58 305 08 12 wew. 46

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
360 godz. zajęć,  120 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych   z  osobami z niepełnosprawnością intelektualną  w : przedszkolach i w szkołach, w placówkach  z oddziałami integracyjnymi , w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych, takich jak domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, warsztaty pracy chronionej (aktywizacja zawodowa os. niepełnosprawnych), warsztaty terapii zajęciowej i inne ośrodki rewalidacyjne.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Podyplomowe Studia Pedagogiczne realizują standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwenci studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego.
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Socjoterapia – studia podyplomowe
350 godz. zajęć,  60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii, jak też dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w danym obszarze.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia
miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu.

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Zarządzanie placówką oświatową – menedżer oświaty – studia podyplomowe
240 godz. zajęć,  30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN.  Studia nadają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników słuchacz powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i dyplom I  i/lub II stopnia

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz pracowników administracji a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które chcą nabyć  wiedzę  i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe.

miejsce realizacji zajęć Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka, ul. Biskupia 24 B

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy  w miesiącu.

Możliwość przeprowadzenia części zajęć w e-learningu

kontakt / informacje szczegółowe rekrutacja@gsw.gda.pl; gsw@gsw.gda.pl

tel. 58 305 08 89 wew.46, tel. 58 305 08 12 wew.46

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli – studia podyplomowe
3 semestry,  400 godz. zajęć, w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć z WF we wszystkich typach szkoły (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele przedmiotów innych niż WF (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe pełnomocnik studiów – mgr Magdalena Wydrzyńska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – studia podyplomowe
2 semestry,  246 godz. zajęć, w tym 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć  gimnastyki korekcyjnej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Jolanta Zajt

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie – studia podyplomowe
2 semestry,  160 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do planowania żywienia i wspomagania dietetycznego dla potrzeb osób o zwiększonej aktywności fizycznej, nieposiadających problemów zdrowotnych związanych ze sposobem odżywiania się (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – prof. nadzw. dr hab. Robert Olek

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Trener przygotowania motorycznego – studia podyplomowe
2 semestry, 210 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne planowanie, organizowanie i realizacja szeroko rozumianego procesu treningowego

(świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom trenera przygotowania motorycznego)

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Krzysztof Byzdra

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Zarządzanie w sporcie – studia podyplomowe
2 semestry, 240 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących, tj. klubów sportowych, infrastruktury wielofunkcyjnej, a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych, w szczególności o charakterze rekreacyjno-sportowym

(świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom  menedżera sportu)

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów – dr Joanna Jedel

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Trener personalny – kurs dokształcający
1 semestr, 120 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem (zaświadczenie, dyplom trenera personalnego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie średnie z maturą (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Instruktor sportu w pływaniu – część specjalistyczna – kurs dokształcający
1 semestr, 90 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie średnie oraz zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Piotr Makar

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Instruktor rekreacji ruchowej – aktywność fizyczna osób starszych – kurs dokształcający
2 semestry, 130 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia grupowych zajęć z osobami starszymi w klubach seniora lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych jak i treningów personalnych z osobami po 45 roku życia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Jakub Kortas

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki – kurs dokształcający
1 semestr, 120 godz. zajęć, 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne prowadzenie zajęć z grupowych form fitness (zaświadczenie)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik kursu – dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Szachy – PIERWSZY RUCH podstawy gry w szachy i ich walory edukacyjne – szkolenie
10 godz. zajęć, 1 dzień
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do realizacji podstaw programowych – elementy gry w szachy (certyfikat)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik szkolenia – mgr Agnieszka Podbielska

Kontakt – Biuro UCEU
mgr Agnieszka Podbielska 603766369, biurouceu@awf.gda.pl

www.uceu.awf.gda.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe
3 semestry, 425 godz. zajęć, w tym 150 godz. praktyk

uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje pedagogiczne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć

AMW Gdynia

kontakt / informacje szczegółowe

mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85

Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy – studia podyplomowe, 2 semestry, 310 godz. zajęć, w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli).
miejsce realizacji zajęć

AMW Gdynia

kontakt / informacje szczegółowe

mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85

Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy
studia podyplomowe, 3 semestry, 575 godz. zajęć,  w tym 120 godz. praktyk
 uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (dla osób, które chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych – studia podyplomowe
2 semestry, 200 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne ————————————
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych w celu profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej.

– Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich

– Warunkiem przyjęcia na studia jest posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej niższym średnio zaawansowanym (B1 wg ESOKJ)

miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Coaching – studia podyplomowe
2 semestry, 260 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne ———————————–
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów i firm. W szczególności osób chcących zmienić swój zawód, przekwalifikować się lub poszerzyć swoje kompetencje, a także liderów i managerów wyższego i niższego szczebla, wszystkich osób pracujących w działach HR – zarządzających zasobami ludzkimi oraz prywatnych przedsiębiorców.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Coaching edukacyjny – studia podyplomowe
2 semestry, 260 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne —————————————–
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaświatowych – studia podyplomowe
semestry,  godz. zajęć,  godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne ————————————-
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie marketingu i zarządzania organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaświatowych. Studia oferują edukację teoretyczną i praktyczną w zakresie marketingu i zarządzania szeroko pojętym sportem bez ograniczenia do konkretnej dyscypliny sportowej w instytucjach i podmiotach takich jak: kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, przedsiębiorstwa rozważające sponsoring lub inwestycje w sport, media realizujące transmisje sportowe w kontekście dotarcia z przekazem i ofertą do kibiców.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami  informacyjnymi – studia podyplomowe
2 semestry, 215 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne —————————————–
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Dyplomacja – studia podyplomowe
2 semestry, 180 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne ——————————–
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych – studia podyplomowe
2 semestry, 250 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne ——————————–
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
System służb publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej – studia podyplomowe
2 semestry, 320 godz. zajęć, w tym 30 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne ————————————
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub  magisterskich, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe
2 semestry, 220 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wymagają dodatkowo posiadania przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Resocjalizacja z elementami socjoterapii – studia podyplomowe
2 semestry, 280 godz. zajęć i 50 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne ———————————-
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Nowoczesne metody zarządzania organizacjami. Management 3.0 – studia podyplomowe
2 semestry, 180 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne certyfikat SCRUM (w cenie) oraz Covey (w cenie)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD, sekretariat WNHiS pok. 104/5;
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl; tel. 261 26 25 85
Gdański Uniwersytet Medyczny
Arteterapia – studia podyplomowe
400 godz. zajęć, w tym 200 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pozwalające na ubieganie się o certyfikat arteterapeuty
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów wyższych (licencjat, magisterskie)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia  Muzyczna w Gdańsku
kontakt / informacje szczegółowe Aniela Zakidalska, specjalista  nr tel. 58 349 10 73,

mail: aniela.zakidalska@gumed.edu.pl

więcej: https://arteterapia.gumed.edu.pl/17607.html

Psychologia Kliniczna – studia podyplomowe
400 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne świadectwo ukończenia studiów wyższych; wiedza z czterech podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów wyższych (magisterskie)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny
kontakt / informacje szczegółowe Aniela Zakidalska, specjalista  nr tel. 58 349 10 73,

mail: aniela.zakidalska@gumed.edu.pl

więcej: https://psychologiakliniczna.gumed.edu.pl/48313.html

Uniwersytet Gdański
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej)
– studia podyplomowe
2 semestry, 270 godzin zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, 150 godzin  praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu:

 • pedagogiki wczesnoszkolnej
 • pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności)
 • pedagogiki o specjalności nauczycielskiej

kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych

ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe Wydział Nauk Społecznych

dr Joanna Belzyt

tel.: +48 600 786 954

e-mail: joanna.belzyt@ug.edu.pl

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe
280 godzin zajęć dydaktycznych oraz 180 godzin praktyki; 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej jako kolejnego przedmiotu (zajęć).
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych

ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe Obsługa administracyjna: mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

Telefon: +48 58 523 42 50

E-mail: karolina.malenda@ug.edu.pl

Podstawy Informatyki – studia podyplomowe
420 godz., w tym 60 godz. praktyk w szkole; 3 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnieni do nauczania drugiego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Kandydat na Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym.
miejsce realizacji zajęć Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57
kontakt / informacje szczegółowe Mariola Grabowska, tel. 58 523 22 11, e-mail: pspi@ug.edu.pl;

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33356/studia_podyplomowe_podstaw_informatyki

Nauczanie języka kaszubskiego studia podyplomowe

350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole – realizacja modułu 4 rozporządzenia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich.
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55
kontakt / informacje szczegółowe tel.: +48 58 523 21 85

fpozrk@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567
/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego/33567
/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego – studia podyplomowe
300 godz. , w tym 60 godz. praktyk; 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów):

a) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania,

b) do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów).

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55
kontakt / informacje szczegółowe tel. 501500773;

e-mail: ewa.lubiszewska@ug.edu.pl;

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977
/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Historia – studia podyplomowe
3 semestry, 330 godz., w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w (szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących) jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
miejsce realizacji zajęć Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55
kontakt / informacje szczegółowe Obsługa administracyjna: mgr Lidia Muszyńska

Telefon: +48 58 523 20 23

E-mail: hislm@ug.edu.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem  studia podyplomowe

2 semestry, 270 godzin zajęć i 60 godzin praktyk (REKRUTACJA do 20 września 2018 roku)

uprawnienia/kwalifikacje formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach kształcenia ogólnodostępnegooraz kwalifikacje projektowania pracy rewalidacyjnej w obszarze edukacji i terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uprawniające do pracy w placówkach kształcenia ogólnodostępnego
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Sekretariat studiów: dr Marta Jurczyk

tel. +48 58 523 42 63; e-mail: marta.jurczyk@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/76027/sp_wczesne_wspomaganie_rozwoju_i_rewalidacja_dziecka_z_autyzmem

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
Wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe
2 semestry, 240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
kontakt / informacje szczegółowe e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl, tel. 58-722-08-11
e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl,
mgr Katarzyna Ślozowska, tel. 58 722 08 50więcej: https://www.ateneum.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/
Arteterapia i choreoterapia – studia podyplomowe
2 semestry, ok. 220 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/EobQdA

Bibliotekoznawstwo w oświacie – studia podyplomowe
3 semestry, 250 godzin zajęć, 60 godzin praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia nauczyciela bibliotekarza
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Edukacja i terapia osób z autyzmem – studia podyplomowe
2 semestry, 240 godzin zajęć, 120 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów I lub II stopnia, z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Historia i wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe

3 semestry, 285 godzin, 120 godzin praktyki

uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Integracja sensoryczna – studia podyplomowe
3 semestry, ok. 380 godzin zajęć, 50 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne uzyskanie certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej; ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Logopedia, Rehabilitacja i fizjoterapia
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Język polski jako język obcy studia podyplomowe
3 semestry, 240 godzin, 120 godzin praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Logopedia ogólna z logopedią szkolną studia podyplomowe
4 semestry, 600 godzin zajęć, 120 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów magisterskich, preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich; kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Mediacje sądowe i pozasądowe studia podyplomowe

2 semestry, ok 240 godzin zajęć, 120 godzin praktyk

uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby z wykształceniem wyższym
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie chemii studia podyplomowe
3 semestry, 270 godzin, 60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie geografii studia podyplomowe
3 semestry, 270 godzin, 60 godzin praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie fizyki studia podyplomowe
3 semestry, 270 godzin, 60 godzin praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie przyrody i biologii studia podyplomowe
3 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie języka obcego – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski)– studia podyplomowe
3 semestry, 390 godzin zajęć, w tym 210 godzin praktycznej nauki języka,60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników
 • Osoby nie posiadające certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.
 • Absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub pisemne oświadczenie o znajomości  języka na poziomie określanym jako B2 oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 17.01. 2012 r.

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli– studia podyplomowe
3 semestry, 350 godzin zajęć, 120 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych /lekcji z filozofii i etyki w szkole.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – studia podyplomowe
3 semestry, ok 350 godzin zajęć, 120 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym                                                                                                     
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – studia podyplomowe
3 semestry, ok 350 godzin, zajęć, 60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym                                                                                                     
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Oligofrenopedagogika– studia podyplomowe
2 semestry, 240 godzin zajęć, 120 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie), lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo                                                                                                     
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Pedagogika specjalna– studia podyplomowe
2 semestry, 360 godzin zajęć, 120 praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną                                                                                                     
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia podyplomowe
2 semestry, 280 godzin zajęć, 150 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach 0,1,2,3 szkoły podstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć)                                                                                                                      
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami Outdoor Learning – studia podyplomowe

2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach 0,1,2,3 szkoły podstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć)                                                                                                                      
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Polityka i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
2 semestry (studia kończą się w połowie marca 2018), ok. 210 godzin zajęć, 60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe                                                                                                                      
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Surdopedagogika i tyflopedagogika– studia podyplomowe
3 semestry, 350 godzin zajęć, 240 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do pracy z osobami niesłyszącymi i niewidzącymi
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.                                                                                                                      
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe
2 semestry, 240 godzin zajęć, 60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.                                                                                                                
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Wiedza o kulturze – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu– studia podyplomowe
2 semestry, 300 godzin zajęć, 60 godzin praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Nauczyciele, którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadający przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.                                                                                                                
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku rozpoczęło współpracę z uczelnią Collegium Da Vinci – wiodącą niepubliczną uczelnią w Wielkopolsce, która od 20 lat kształci z pasją na wszystkich poziomach edukacji.  Collegium Da Vinci wraz z 8 ośrodkami partnerskimi  tworzy ogólnopolską sieć kształcenia nauczycieli. Od roku akademickiego 2017/2018 dołączył do tego grona również Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w którego siedzibie są realizowane studia podyplomowe dla nauczycieli.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 – SPRAWDŹ KIERUNKI

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

 2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 4. Edukacja włączająca i integracyjna

 5. Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli

 6. Nauczanie biologii i geografii

 7. Nauczanie fizyki i przyrody

 8. Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

 9. Nauczanie plastyki i historii sztuki

 10. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

 11. Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Oferta edukacyjna jest wynikiem pracy Rady Programowej Collegium Da Vinci, którą tworzy zespół pracowników naukowych, ekspertów i praktyków podążający za zmianami i wpisujący swoje działania  w wymagania określone prawem oświatowym.

Zapraszamy Państwa do zapisywania się do na studia podyplomowe.
Szczegółowe informacje ws. rekrutacji:
Marlena Piekarska, Marta Małolepsza
Koordynator studiów podyplomowych dla nauczycieli
tel. 61 27 11 036
e-mail:  gdansk@cdv.pl

Zobacz równieżstudia podyplomowe „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów” (Uniwersytet Łódzki)

Zapraszamy do współpracy
w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego.

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu CEN nadsyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza – pobierz

na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Redakcja portalu CEN zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN

Katarzyna Gęba – specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl,

(fot.pexels)