Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

 • przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
 • problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób z reguły nie mają otwartego naboru.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Cele sieciowania

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Zdolni_z_PomorzaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI ORAZ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO „ZDOLNI Z POMORZA”:

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Luiza Zgirska-Bądz
e-mail: luiza.zgirska-badz@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Beata Kuna
e-mail: beata.kuna@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze kompetencji społecznych (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Beata Kapela – Bagińska
e-mail: beata.kapela-baginska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Dorota Myślińska
e-mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 22

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Sebastian Pilich
e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 66

Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów pedagogiczno-metodycznych (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 07

SIECI KOORDYNOWANE I PROWADZONE PRZEZ CEN W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarzy – Kreatywna praca z książką
kontakt: Dominika Ringwelska, e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 01

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących kreatywnie (KRET)
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (SUMA)
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Sieć nauczycieli matematyki SP
kontakt: Aleksandra Grzybowska, e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 06

Sieć nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych
kontakt: Joanna Aleksandrowicz, e-mail: joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 20

Sieć nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej
kontakt: Sylwia Kilanowska-Męczykowska, e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 01

Pomorska sieć nauczycieli bibliotekarzy
kontakt: Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Cyfrowo odpowiedzialni
kontakt: Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Sieć współpracy i samokształcenia doradców edukacyjno-zawodowych powiatu nowodworskiego
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Międzypowiatowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych – branża turystyka, sport i rekreacja
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Międzypowiatowa sieć pedagogów i psychologów
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Kwidzyn i okolice)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Nowy Dwór Gdański)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Malbork i okolice)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów powiatu tczewskiego
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa pomorskiego
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego
Dorota Niewiadomska,
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 43

Pomorska sieć koordynatorów sieci dyrektorów zobacz więcej
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Pomorska Sieć Dyrektorów Liderów Edukacji (PALE 2020 I i II edycja) – zobacz więcej informacji o PALE (edycje dla dyrektorów szkół)

kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI POWIATU PUCKIEGO:

Sieć nauczycieli informatyki powiatu puckiego
kontakt: Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Sieć nauczycieli matematyki powiatu puckiego
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka kaszubskiego powiatu puckiego
kontakt: Renata Mistarz, e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 23

Sieć nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego powiatu puckiego
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 43

Sieć nauczycieli biologii i przyrody powiatu puckiego
kontakt: Magdalena Urbaś, e-mail: magdalena.urbas@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 22

Sieć nauczycieli oligofrenopedagogów (naucztcieli wspomagających) powiatu puckiego
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Puck)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? Kto może ją stworzyć?

 z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja.

 z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym obszarze – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli

 z inicjatywy organu prowadzącego jako forma wsparcia nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości edukacji prowadzonych szkół i placówek (wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej w wybranych obszarach) – zgłoszenie do Centrum Edukacji Nauczycieli.

KONTAKT w sprawie sieci i zgłoszenia propozycji:

 • nauczyciele konsultanci – koordynatorzy sieci lista jak niżej
 • zespół ds. organizacji szkoleń CEN
  58/340 41 14, cen@cen.gda.pl