Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

 • przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
 • problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób z reguły nie mają otwartego naboru.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Cele sieciowania

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Zdolni_z_PomorzaSieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”:

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Luiza Zgirska-Bądz
e-mail: luiza.zgirska-badz@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Beata Kuna
e-mail: beata.kuna@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze kompetencji społecznych (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Beata Kapela – Bagińska
e-mail: beata.kapela-baginska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Dorota Myślińska
e-mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 22

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Sebastian Pilich
e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 66

Sieci koordynowane i prowadzone przez Centrum w roku szkolnym 2016/2017:

Sieć nauczycieli języka niemieckiego
Dorota Niewiadomska,
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 43

Sieć nauczycieli wychowania komunikacyjnego powiatu kościerskiego
kontakt: Elżbieta Formela, e-mail: elzbieta.formela@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 18

Sieć nauczycieli bibliotekarzy
kontakt: Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Sieć nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych
kontakt: Joanna Aleksandrowicz, e-mail: joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 20

Międzypowiatowa sieć pedagogów i psychologów
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Kwidzyn)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Nowy Dwór Gdański)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Puck)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa pomorskiego
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Pomorska sieć nauczycieli doradców edukacyjno – zawodowych
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Sieć współpracy i samokształcenia doradców edukacyjno-zawodowych szkół zawodowych powiatu nowodworskiego
kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorska sieć nauczycieli edukacji regionalnej i europejskiej
Pomorska Sieć Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Europejskiej zawiesza działalność na rok szkolny 2017/2018
kontakt: Dominika Ringwelska, e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 01

Pomorska sieć koordynatorów sieci dyrektorów (14 sieci w woj. pomorskim) – zobacz więcej
kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorska Sieć Dyrektorów Liderów Edukacji (PALE 2020 I i II edycja) – zobacz więcej informacji o PALE (edycje dla dyrektorów szkół)

kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej
kontakt: Piotr Zubowicz, e-mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 14

Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów pedagogiczno-metodycznych
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Wojewódzka sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 43

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek powiatu nowodworskiego
kontakt: Krystyna Żelich, e-mail: krystyna.zelich@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć współpracy i samokształcenia KRET – Kreatywny Rozwój Edukacji Twórczej
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Międzypowiatowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych – branża turystyka, sport i rekreacja
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? Kto może ją stworzyć?

 z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja.

 z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym obszarze – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli

 z inicjatywy organu prowadzącego jako forma wsparcia nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości edukacji prowadzonych szkół i placówek (wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej w wybranych obszarach) – zgłoszenie do Centrum Edukacji Nauczycieli.

KONTAKT w sprawie sieci i zgłoszenia propozycji:

 • nauczyciele konsultanci – koordynatorzy sieci lista jak niżej
 • zespół ds. organizacji szkoleń CEN
  58/340 41 14, oferta@cen.gda.pl