Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Znajomość reguł gramatycznych a sukces w opanowaniu języka edukacji szkolnej

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji glottodydaktycznych związanych z kształceniem językowym ucznia z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza dotyczących koncepcji opartych na badaniach nad dwujęzycznością, różnic między uczeniem się języka a akwizycją języka oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania własnych rozwiązań dydaktycznych, pozwalających dostosować poznane koncepcje do zespołu klasowego, z którym pracuje uczestnik szkolenia.

Pierwsza cześć szkolenia będzie miała charakter wykładowy. Prowadząca zapozna uczestników z autorskimi badaniami naukowymi wpisującymi się w nurt współczesnych koncepcji językoznawstwa synchronicznego oraz odwołującymi się do koncepcji nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego E. Lipińskiej i A. Seretny oraz odwoła się do badań nad językiem szkolnej edukacji prowadzonej przez zespół prof. M. Pamuły-Behrens.

Druga część szkolenia będzie skoncentrowana na wymiarze praktycznym – przygotowanie propozycji ćwiczeń wprowadzających i automatyzujących daną strukturę gramatyczną.

Szkolenie poprowadzi prof.dr hab. Aneta Lewińska

KIEDY? 23.10.2021 r./ 09.00-12.15

GDZIE? zdalnie, Microsoft Teams

Rejestracja:

https://www.doskonalenie.cen.gda.pl/oferta-20-21/szkolenia-warsztaty-seminaria/znajomosc-regul-gramatycznych-a-sukces-w-opanowaniu-jezyka-edukacji-szkolnej/