Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Szkolenia w CEN: Chronimy Dzieci – bezpłatne zajęcia dla placówek z województwa pomorskiego (XI 2015)

chronimy-dzieci-198x150

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, psychologów, pedagogów szkolnych oraz pracowników innych placówek oświatowych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na bezpłatne szkolenia.

Zapisy na szkolenie odbywają się na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl.

W listopadzie odbędą się trzy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym:

1. Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym

Dwa terminy do wyboru: 23 listopada 2015 r. i 25 listopada 2015 r.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych, godz. 9.00-16.00
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, psycholodzy, pedagodzy szkolni i pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku 6- 12 lat.
Miejsce: : Gdańsk, Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14

Cel szkolenia: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci, a także zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Zapisy na szkolenie: 23 listopada 2015 r.  lub  25 listopada 2015 r.

2. Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym

Termin: 24 listopada 2015 r.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych, godz. 9.00-16.00
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi dzieci w wieku 3-6 lat.
Miejsce: : Gdańsk, Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14

Cele szkolenia: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci, a także zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie

Zapisy na szkolenie: 24 listopada 2015 r.

Kontakt sprawach merytorycznych dotyczących szkolenia: chronimydzieci@fdn.pl

Kontakt w sprawach technicznych związanych z platformą, problemami z rejestracją: pomoc.edukacja@fdn.pl

Informacja o programie

Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 “Bezpieczna  i przyjazna szkoła”. Na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl uruchomione zostały zapisy na szkolenia adresowane do placówek z województwa pomorskiego.

Aby wziąć udział w szkoleniach konieczne jest zarejestrowanie placówki w portalu www.chronimydzieci.pl

Celem programu Chronimy dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

W ramach realizowanego programu dla placówek oświatowych chcących wziąć udział, została przygotowana oferta edukacyjna w postaci konferencji, szkoleń dla nauczycieli, scenariuszy zajęć z dziećmi, materiałów e-learningowych, etc.

W ramach programu powstał również portal Chronimy Dzieci (www.chronimydzieci.pl), w którym placówka może założyć indywidualne konto.

Założenie konta na portalu umożliwi:

  • wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  • dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu – szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów)
  • możliwość wnioskowania o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci
  • umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci.

Rejestracja w portalu to pierwszy krok, jaki placówka może wykonać, jeśli chce przystąpić do realizacji programu.