Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Ogólnopolski Ranking Jakości Edukacji 2020

ei-logo-main

Evidence Institute opublikował trzeci już ranking samorządów - Miejsca sprzyjające edukacji 2020.

Zachęcam do zapoznania się z rankingiem i odszukania w nim gmin województwa pomorskiego.

Wcześniejsze rankingi publikowano w latach: 2014 i 2017.

W publikacji znajdziemy poszczególne gminy w Polsce uszeregowane wg trzech kryteriów: dobry start, nierówności i postęp.
Przy rankingu wzięto pod uwagę następujące ogólnodostępne dane:

1. Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:

  • egzamin gimnazjalny z lat 2017-2019 (wszystkie obowiązkowe części oraz język angielski w wersji podstawowej)
  • egzamin ósmoklasisty z 2019 roku (wszystkie części wraz z językiem obcym),
  • sprawdzian w VI klasie z lat 2014-2016 (łączny wynik), który wykorzystano do oszacowania przyrostu wyników uczniów w gimnazjach (wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej.

 2. GUS 2014-2018 (bank danych lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start):

  • liczby ludności,
  • dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca,
  • stopy bezrobocia rejestrowanego,
  • dostępności przedszkoli (dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat).

Tak o opublikowanym rankingu napisano na stronie Evidence Institute:

Celem jest wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze
to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość.

Innym zamierzeniem twórców rankingu jest – oprócz wskazania takich miejsc – rozpoczęcie dyskusji nad tym, co stoi za wysoką jakością nauczania. Jakie cechy mają liderzy rankingu? Jakie rozwiązania stosują szkoły i w jaki sposób współpracują z samorządem? Wreszcie:
w jaki sposób samorząd podchodzi do edukacji i buduje swoje relacje ze szkołami? Nawet w gminach z czołówki rankingu nie zawsze wszystko działa i wyniki nie w każdej kategorii są najwyższe. Są to jednak miejsca, w których poprzez współpracę, wzajemne zrozumienie dla wyzwań, a wreszcie talent i zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów udało się razem stworzyć uczniom możliwie najlepsze warunki. Uczmy się od nich i rozmawiajmy, w jaki sposób można te sukcesy upowszechnić w całym kraju.