Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Nauczyciele i matematyka

Instytut Badań Edukacyjnych zaprezentował wyniki „Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego”. Badanie pokazało, że część nauczycieli uczących matematyki nie ma wiedzy matematycznej koniecznej do wyposażenia ucznia w komplet umiejętności wymaganych na danym etapie edukacyjnym. Stopień awansu zawodowego nie przekłada się na poziom kompetencji dydaktycznych i przedmiotowych.

Najbardziej typowe luki w zakresie kompetencji dydaktycznych nauczycieli to:

  • wyręczanie ucznia w poszukiwaniu rozwiązywania problemu lub narzucanie mu własnego sposobu rozwiązania,
  • przywiązywanie zbyt dużej wagi do formalnego zapisu rozwiązania,
  • brak umiejętności właściwej oceny nietypowych rozwiązań  uczniowskich,
  • brak umiejętności pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Szczegółowe informacje i raport

Na podstawie informacji prasowej IBE