Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kolejna edycja “Global Money Week”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza do uczestnictwa w światowej akcji Global Money Week, której inicjatorem i koordynatorem jest Child & Youth Finance International (CYFI) – organizacja działająca na rzecz młodzieży, której celem jest przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych pod względem ekonomicznym, samodzielnych finansowo obywateli, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą. Tegoroczna edycja Global Money Week odbywa się pomiędzy 14 a 20 marca 2016 r. i przyświeca jej hasło Take Part. Save Smart!

Udział szkoły czy klasy w tegorocznej akcji Global Money Week 2016 polega na organizacji wydarzenia związanego z takimi zagadnieniami jak: budżet domowy, nawyki mądrego oszczędzania, zarządzanie finansami osobistymi, decyzje finansowe, przedsiębiorczość. Wydarzenie może być zorganizowane podczas godziny lekcyjnej, godziny wychowawczej i może mieć dowolną formę np.: lekcji, prezentacji, warsztatu, debaty, wizyty gościa – autorytetu w dziedzinie przedsiębiorczości, konkursów: plastycznych, fotograficznych, filmowych; wydarzeń dla społeczności lokalnej oraz badań.

Wsparcie ze strony KNF obejmuje: publikacje edukacyjne, w tym gotowe scenariusze lekcji związane z oszczędzaniem; materiały promocyjne z logo KNF (długopisy, linijki, ołówki, a dla najbardziej aktywnych uczniów nośniki pamięci – pendrive), dyplomy uczestnictwa, wymienienie szkoły w Raporcie GMW 2016 oraz na stronie www.knf.gov.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 marca 2016. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna/koordynatora, forma planowanej aktywności oraz liczba uczniów, którzy wezmą udział w wydarzeniu. Osoby zainteresowane udziałem w akcji proszone są o kontakt drogą elektroniczną na adres: anna.rojek@knf.gov.pl.

Więcej informacji o projekcie Global Money Weekchildfinanceinternational.org.