Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji?

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza nauczycieli i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców, do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym pt. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji.

Celem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy nauczycieli/ek nt. globalnej odpowiedzialności za codzienne wybory konsumenckie przez ukazanie zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa, oraz umiejętności ułatwiających wprowadzanie tej tematyki na zajęciach z uczniami. Zwracamy szczególną uwagę na relacje między postawą jednostki i jej wyborami w życiu codziennym, a jakością życia społeczeństw innych regionów świata.

Szkolenie skupi się na tematyce związanej z odpowiedzialnym kupowaniem, przedstawionej na przykładzie 2 grup produktów znajdujących się w obrębie zainteresowań konsumpcyjnych nastolatków: ubrań i sprzętu elektronicznego. W szczególności podczas kursu poruszane będą następujące problemy:
• czym jest odpowiedzialna konsumpcja,
• jaki może być wpływ codziennych wyborów konsumenckich na jakość życia mieszkańców krajów globalnego Południa,
• jakie są wyzwania środowiskowe i społeczne krajów globalnego Południa wiążące się z pozyskiwaniem surowców i produkcją odzieży oraz elektroniki,
• jak ograniczyć negatywny wpływ zakupu i utylizacji odzieży oraz elektroniki na środowisko i pozytywnie wpływać na poprawę warunków życia ludzi z krajów globalnego Południa.

Ankieta zgłoszeniowa oraz więcej informacji o programie szkolenia na stronie ekonsument.pl.