Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

EDUKACJA KLASYCZNA

Trzeci kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 to działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Działania edukacyjne w tym zakresie to wspieranie młodych ludzi w trudnej sztuce wyboru wartości w dynamicznie zmieniającym się świecie, wychowywanie do dobra i kształtowanie postawy wrażliwości oraz empatii.
To uświadamianie tego, skąd jesteśmy i jaki świat chcemy budować dla kolejnych pokoleń Polek i Polaków
oraz Europejek i Europejczyków.