Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Badanie „Pozwólmy uczniom odczarować matematykę”

UG-uwmcen-e1468223927713

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają do udziału w badaniu pt. Pozwólmy dzieciom odczarować matematykę.

Przedmiotem badań będą dziecięce strategie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych.

Badania będą miały następujący przebieg:

  1. Uczniowie z klas trzecich zostaną poddani 45 minutowym badaniom testowym dwukrotnie (na przełomie września i października 2016 oraz w marcu 2017)
  1. W wytypowanych klasach będą prowadzone przez nauczycieli w ramach obowiązkowego wymiaru czasu lekcyjnego raz w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną zajęcia polegające na rozwiązywaniu przez uczniów nietypowych zadań matematycznych. Nauczyciele klas eksperymentalnych wezmą udział w warsztatach szkolących w zakresie sposobu samodzielnej pracy uczniów w małych grupach nad tekstowymi zadaniami matematycznymi. Warsztaty te odbędą się 24 września 2016 r. w godz. 9.30-14.30 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Szkolenie poprowadzi dr Alina Kalinowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  1. Wśród nauczycieli wczesnej edukacji zostaną przeprowadzone w miesiącach: wrzesień, październik i listopad badania sondażowe służące rozpoznaniu przekonań na temat tekstowych zadań matematycznych w klasach najniższych.

Do udziału w badaniu zapraszamy pomorskie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2016/2017 będą funkcjonowały co najmniej dwa odziały klas trzecich.

Termin: Liczba szkół uczestniczących w projekcie jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 września 2016 r.

Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego: rejestracja zamknięta

List do dyrektorów szkół podstawowych: link.

Kontakt do organizatora:

e-mail: joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl