Rok szkolny 2016/17 Rokiem Wolontariatu

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Nauczyciel-Wolontariusz Roku" w ramach którego poszukiwani są pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom,...

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, którzy poprzez wolontariat w swoich szkołach chcieliby wzmocnić jakość i poszerzyć zakres działań edukacyjno-wychowawczych, a tym samym włączyć...

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkolny klub wolontariatu II edycja. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie...

Rozpoczynając nowy rok szkolny w Rudnie (gmina Pelplin), Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2016/17 Rokiem Wolontariatu. Poinformowała, że raz w...