Regionalne projekty edukacyjne

  • Wszystko
  • Pomorski program pomocy stypendialnej
  • Pomorskie drogi do Niepodległej
  • Zawodowe
  • Zdolni z Pomorza

Przedstawiamy interaktywną mapę, na której zamieszczone są miejsca pamięci. Może ona być początkiem stworzenia ciekawej wycieczki dla klasy lub dla mniejszego grona. Zachowajmy je...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zachęca dyrektorów, nauczycieli, uczniów i wychowanków przedszkoli, szkół i placówek w powiatach gdańskim, nowodworskim i mnpp. Gdańsk do zapoznania się z...

Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży przy MEN zapraszają szkoły do świętowania Dnia dla Niepodległej i wspólnego śpiewania hymnu w...

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych na różnych etapach kształcenia - zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego, na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia/warsztaty pt. "Gamifikacja jako...