CENne Praktyki – Zasady Publikacji

Materiały celem publikacji w „CENnych Praktykach” należy przysyłać na adres redakcji: beata.symbor@cen.gda.pl, po zapoznaniu się z poniższymi wymogami edytorskimi:

  1. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na www.cen.gda.pl/cenne-praktyki.
  2. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz miejsca pracy) do celów redakcyjnych.
  3. Twórca tym samym oświadcza, że jest autorem pracy, a jego prawa nie są ograniczone i nie łamie on praw osób trzecich.
  4. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminowej i nieodpłatnej licencji CC 3.0 – Uznanie autorstwa, na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę.
  5. Teksty powinny być: zapisane w formacie Word 97-2000 w pliku o nazwie będącej tytułem artykułu, bez wprowadzania zabiegów edytorskich (wcięć, interlinii, wyrównywania do prawego marginesu, ręcznego przenoszenia wyrazów, łamania na szpalty, podwójnych spacji).
  6. Przypisy bibliograficzne należy opracowywać wg postanowień norm: PN-ISO 690: 2002 oraz PN-ISO 690-2: 1999, pamiętając o obowiązku podawania wydania i ISBN.
  7. Ilustracje, zdjęcia itp. należy dołączyć w osobnych plikach, w formacie jpg, tif lub eps. W oddzielnym pliku lub w treści maila proszę podać imię i nazwisko autora zdjęcia.
  8. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, poprawek językowych i stylistycznych, a także ewentualnych zmian w proponowanych tytułach, a ponadto nie zwraca materiałów niezamówionych i nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.