Zamówienia publiczne

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poszukuje wykonawcy dostawy książek (Kod CPV: 22110000-4 – Drukowane książki) w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, współfinansowanego...