Zamówienia publiczne

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych: instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 14.