Zamówienia publiczne

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów”...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ul. Gen. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk zaprasza do składania oferty na wynajęcie pomieszczenia 217 B w terminie od 10.10.2016r. do 31.10.2016r. Całe ogłoszenie  ...