Szkolnictwo zawodowe

 

UE_Fundusze_UMarszałkowki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowychuzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 21 538 410,00 zł

 

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” dedykowany jest:
– uczniom szkół zawodowych przejawiających szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w zawodach odpowiadającym branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz
– nauczycielom kształcenia zawodowego i instruktorom praktycznej nauki zawodu nauczającym zawodu, który odpowiada Branży kluczowej i wpisuje się
w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

 

Celem projektu jest:
– wsparcie uczniów szkół zawodowych o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
zwiększenie motywacji do podejmowania nauki w szkołach zawodowych;
– wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

  Szkolnictwo zawodowe – więcej o projekcie

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: - wsparcie stypendialne (od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021 – w kwocie 250 zł przez okres 10 miesięcy); -...