Praca w CEN

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informuję, że:
1) Administratorem Danych jest Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 14.
2) Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej rekrutacji.
3) Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom.
4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Rekrutacja na stanowisko: nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki w pełnym wymiarze etatu została zakończona. Dokumenty można odbierać w kadrach CEN pokój 219 c w godzinach pracy 08:00-15:30 w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia tej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administrowania systemami elektronicznej wymiany informacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14), w wymiarze pełnego etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, a w przyszłości na czas nieokreślony. Oferta pracy  Oświadczenie Wyniki naboru ...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. szkolnictwa zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14, w wymiarze pełnego etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, a w przyszłości na czas nieokreślony. Oferta pracy specjalista ds szkolnictwa zawodowego Oświadczenie Wynik naboru ...

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego/ej księgowego/ej w centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, w wymiarze pełnego etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, a w przyszłości na czas nieokreślony. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, w wymiarze pełnego etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, a w przyszłości na czas nieokreślony. Dalsze informacje w załączonym...