Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu merytorycznego
przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku proszony jest o:

wypełnienie Wniosku o patronat merytoryczny Centrum (załącznik) oraz dostarczenie go
do Sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk)
lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cen.gda.pl, najpóźniej trzy tygodnie
przed rozpoczęciem wydarzenia,

dołączenie do wniosku programu przedsięwzięcia.

Patronat Centrum jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego wydarzenia.

O przyznanie patronatu merytorycznego Centrum mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne:
1) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym,
2) o charakterze masowym i otwartym.

Centrum nie obejmuje patronatem merytorycznym inicjatyw reklamowych nastawionych na zysk.

Zapraszamy także
do pozyskiwania
patronatu medialnego
wydawnictwa

więcej

PATRONATY

W dniu 11.09.2018 22-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich rozpoczęła swój dwudziestosześciodniowy staż w Hiszpanii w ramach projektu POWER Hiszpański staż drogą do...

EduSense Sp. z o.o. zaprasza nauczycieli do udziału w II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Uczymy Dzieci Programować". Głównym celem programu jest świadome, merytoryczne...

Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku zaprasza na IV Międzyszkolny Festiwal Nauki, w czasie którego uczniowie klas 3 i 4, zapoznają się z praktycznym...