Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zgodnie z ogłoszonymi przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wynikami postępowania przetargowego
na przeprowadzenie wojewódzkich konkursów przedmiotowych jest realizatorem konkursu biologicznego dla uczniów gimnazjum oraz oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zgłoszenia szkół na konkurs biologiczny (gimnazja i oddziały gimnazjalne) będą przyjmowane poprzez wypełnienie elektronicznego arkusza zgłoszeń.
Arkusz zostanie uruchomiony niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu szczegółowego konkursu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Termin zgłoszeń określa regulamin ramowy konkursów i upływa on 9 października 2018 roku.

 

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH REALIZOWANY BĘDZIE
W SIEDZIBIE 
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU, AL. GEN. J. HALLERA 14

 

Zobacz informacje o wojewódzkich konkursach przedmiotowych na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

Testy konkursowe z poprzednich latzobacz

(fot. pixabay/pexels)

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

 szczegółowy regulamin konkursu zostanie opublikowany we wrześniu 2018 r.

kontakt – Magdalena Urbaś

e-mail: biologia_gim@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 22

 Lista szkół zgłoszonych do konkursu
opublikowana będzie po 9 października 2018 r.

Zgłoszenia szkół do konkursu będą przyjmowane od września 2018 r. do 9 października 2018 r.
Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony we wrześniu 2018 r.

Termin etapu szkolnego konkursu:

7 listopada 2018 r. godz. 14.00

Termin etapu rejonowego konkursu:

10 stycznia 2019 r. godz. 14.00

Termin etapu wojewódzkiego konkursu:

7 marca 2019 r. godz. 12.00