• Wszystko
 • aplikacje dedykowane dla nauczycieli
 • badania edukacyjne
 • bezpieczeństwo
 • biblioteka i TIK
 • blog tematyczny
 • blog Zdrowy Pomorzanin
 • dla dyrektora
 • doradztwo zawodowe - aktualności
 • edukacja kulturalno-artystyczna
 • edukacja regionalna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • egzamin ósmoklasisty
 • Forum Pomorskiej Edukacji
 • Granty KO (WZE)
 • historia i WOS
 • instytucje wspierające pracę szkoły
 • język polski
 • języki obce nowożytne
 • matematyka
 • Materiały - II Forum Pomorskiej Edukacji
 • Materiały - III Forum Pomorskiej Edukacji
 • Patronaty CEN
 • profilaktyka zintegrowana
 • przedmioty przyrodnicze
 • Regionalne projekty edukacyjne
 • szkolnictwo zawodowe
 • Uncategorized
 • wolontariat
 • Zbiór aktualnosci
 • zbiór programy

Nowa podstawa programowa miała zmienić nauczanie polonistyczne w gimnazjach. Jak wyglądają realia? Czy uczniowie są wyposażani w nowe umiejętności i lepiej się rozwijają? Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził w latach 2012 - 2014 badanie Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Badaniem objęto...

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego na warsztaty Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych na języku polskim. Celem zajęć jest prezentacja metod i form pracy doskonalących umiejętności tworzenia własnego tekstu przez uczniów oraz przygotowanie do zadań egzaminu zewnętrznego. Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2014 r....