Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty z Metody Pytań i Doświadczeń, stworzonej przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Szkolenie dostosowane jest w szczególności do potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Czym jest Metoda Pytań i Doświadczeń? 

To wypracowana przez Fundację i naukowców metoda pracy z dziećmi, bazująca na naturalnej ciekawości. Składa się z 5 kluczowych elementów (pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie), rozwijających kreatywność najmłodszych i ich kompetencje społeczne. Lekcje projektowane w oparciu o tę metodę, uczą dzieci samodzielnego stawiania pytań i dochodzenia do wiedzy oraz wykorzystywania zdobytych informacji w praktyce.

Czego dowiesz się podczas warsztatów?

 • poznasz nowatorską metodę stosowaną przez Uniwersytet Dzieci od 12 lat 
 • nauczysz się, jak skutecznie rozbudzać dziecięcą wyobraźnię
 • dowiesz się, jak zaprezentować proces badawczy w swojej klasie - pokażemy Ci szereg doświadczeń, które możesz wykonać z uczniami 
 • zaprojektujesz lekcję zgodną z Metodą Pytań i Doświadczeń 
 • otrzymasz pakiet informacji, jak korzystać z bezpłatnych narzędzi i projektów tworzonych przez Uniwersytet Dzieci 
 • otrzymasz od nas materiały szkoleniowe (o Metodzie Pytań i Doświadczeń, karty “Czy wiesz, ile wiesz?”) oraz certyfikat potwierdzający Twój udział w warsztatach

Opinie uczestników warsztatów:

 • „Fantastyczne warsztaty”
 • „Bardzo dobre przygotowanie prowadzących” 
 • „Dowiedziałam się czegoś nowego, co zainspirowało mnie do dalszej pracy”

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Od 2007 roku rozbudza dziecięcą ciekawość i upowszechnia nowoczesne metody edukacji, wykraczające poza tradycyjne nauczanie. Fundacja działa w dwóch obszarach: organizuje sobotnie warsztaty z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzuje wśród nauczycieli autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). Z narzędzi edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci w Klasie korzysta ponad 60 tys. nauczycieli. Dzięki działaniom Fundacji najmłodsi odkrywają swoje pasje, uczą się poprzez zabawę, eksperymentują i doświadczają otaczającej rzeczywistości. W ten sposób rozwijają kluczowe kompetencje, niezbędne w dorosłym życiu.

Działania Uniwersytetu Dzieci w Klasie oraz portalu www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl są objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.     

Warsztat dla nauczycieli z wykorzystaniem autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń

Informacje ogólne

 Cele

Podczas warsztatów nauczyciel:

 • wzmacnia swoje kompetencje dydaktyczne i metodyczne,
 • rozumie istotę wzbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym,
 • dowie się, na czym polega proces badawczy,
 • potrafi zaprojektować lekcję według Metody Pytań i Doświadczeń.

 

Treści

Podczas warsztatów zostaną poruszone główne elementy Metody Pytań i Doświadczeń, która stosowana jest przez fundację Uniwersytet Dzieci od ponad 12 lat. Wypracowana przez Fundację i naukowców, metoda pracy z dziećmi oparta o naturalną ciekawość. Składa się z 5 kluczowych elementów: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Lekcje projektowane w oparciu o metodę uczą stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijają ciekawość i umożliwiają trening kompetencji społecznych. Podczas warsztatów zostaną za pomocą ćwiczeń poruszone wszystkie elementy składające się na metodę.

Sposób realizacji

Przebieg warsztatów:

 1. Ile trwa podróż na Wenus? Znaczenie dziecięcych pytań i rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym.
 2. Dlaczego doświadczanie jest ważne? Istota procesu badawczego. Prowadzenie doświadczeń w oparciu o schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski.  (nauczyciele wykonują doświadczenie, którą mogą przeprowadzić także w klasie)
 3. Zaprojektowanie lekcji w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń. (Nauczyciele w grupach projektują lekcję)
 4. Kamishibai, projektograf - narzędzia wspierające nauczyciela w rozwijaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu naukowego myślenia i kompetencji społecznych. (Przedstawienie i wspólne omówienie narzędzi stosowanych w wybranych projektach stworzonych przez fundację).

Grupa docelowa

Nauczyciele szkół podstawowych, którzy chcą korzystać z innowacyjnej metody stworzonej we współpracy z naukowcami. Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które nie miały okazji korzystać ze scenariuszy lekcji z bezpłatnego serwisu prowadzonego przez fundację. Warsztat w szczególności polecany jest dla nauczycieli klas I-III, natomiast poruszana Metoda Pytań i Doświadczeń może zostać zastosowana także przez nauczycieli klas IV-VIII. Ćwiczenie przygotowane na warsztaty, są w głównej mierze dostosowane do możliwości dzieci z klas I-III.

Liczba godzin

100 min/ 1 grupa

Planowana liczba uczestników

Min. 15 zapisanych uczestników w grupie

Max 30 zapisanych  uczestników w grupie

Osoba prowadząca zajęcia

Dyrektorzy ośrodków Uniwersytetu Dzieci oraz doświadczeni metodycy fundacji Uniwersytet Dzieci, którzy z wykorzystaniem Metody Pytań i Doświadczeń tworzą zajęcia dla dzieci oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych. 

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tczewie, ul. M.Konopnickiej 11

terminy/rejestracja (dostępna od 8 listopada):

 • 3 grudnia 2019 (wtorek), godz. 14:30-16:10 (grupa I), OTWÓRZ
 • 3 grudnia 2019 (wtorek), godz. 17:00-18:40 (grupa II), OTWÓRZ
źródło: Fundacja Uniwersytet Dzieci
UD_logo_rgb (1)
DSC_3953.JPG