Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Wychowanie do życia w rodzinie – kurs kwalifikacyjny w CEN

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie, który będzie prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz wymaganiami określonymi w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 9.09.2021 r.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych*, którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć
z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Obszary tematyczne kursu:
1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie – 50 godzin (egzamin).
2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne – 50 godzin (egzamin).
3. Zagadnienia biomedyczne – 40 godzin (egzamin).
4. Zagadnienia seksuologiczne – 40 godzin (egzamin).
5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie – 60 godzin (zaliczenie na ocenę).
6. Praktyka pedagogiczna – 60 godzin (zaliczenie)

Kurs będzie realizowany w wymiarze 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych), przez minimum 10 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji: luty–grudzień 2022 r.
Planowany koszt kursu: 1700 zł

(Koszt może nieznacznie wzrosnąć na skutek inflacyjnego wzrostu cen w 2022 r. Zachęcamy, aby jednocześnie przed rejestracją złożyć wniosek do dyrektora szkoły o całkowitą refundację lub dofinansowanie kosztów kursu, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 7 ustawy Karta Nauczyciela).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą poniższego formularza: OTWÓRZ

Po utworzeniu grupy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku niezwłocznie wystąpi do Pomorskiego Kuratora Oświaty
o wyrażenie zgody na realizację kursu, a po jej otrzymaniu powiadomimy Państwa uczestników o szczegółowym harmonogramie zajęć.

Szczegółowych informacji na temat planowanego kursu udzieli:
Łukasz Franków — nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
tel. 58 340 41 10; e-mail: lukasz.frankow@cen.gda.pl

beach-g342a0b47a_1920

* zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).