Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

VI Konferencja edukacyjna BeZee (online).
Trendy w edukacji 2020

Czy stoimy u progu nowej edukacji?

Stoimy u progu gigantycznej zmiany społecznej, którą koronawirus jedynie przyspieszył. Wchodzimy w okres społeczeństwa cyfrowego, gdzie twórcy i użytkownicy Internetu wzajemnie na siebie oddziałują. Jak się odnaleźć w tej sytuacji, jak dostosować nauczanie do pracy online? Czy nowe technologie w środowisku edukacyjnym zmienią podejście do nauki?

Już w listopadzie będziemy debatować podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej BeZee – Trendy w edukacji 2020. Trzy dni debat, warsztatów, które moderować będą młodzi absolwenci i uczniowie. Przed ich pytaniami staną eksperci, nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele środowiska edukacyjnego.

Sytuacja kryzysowa nowym początkiem

Wielki kryzys edukacji od lat powoduje, że nauczyciele domagają się cyfryzacji, mniej przeładowanej podstawy programowej i działań związanych z kształceniem młodzieży w aspekcie kompetencji miękkich. Okres pandemii wymusił nauczanie hybrydowe lub zdalne, które obciążone jest wieloma konsekwencjami. Czy mimo wszystko nie jest czas, by edukacja zmieniła swoje oblicze, w masowy sposób zaczęła wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Każdy kryzys wywołuje niespodziewane skutki, ale może też być szansą na lepsze przystosowanie się do otaczającej sytuacji i zmian systemowych.

„Nie zmarnujmy tego kryzysu” to jeden z tytułów, który przedstawi prof. Lech Mankiewicz, nauczyciel fizyki i naukowiec z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Podczas debat będziemy skupiać się także nad wypracowaniem rozwiązań związanych z nauką i wykorzystaniem nowych technologii w czasie pandemii – jak wdrażać małe i duże strategie cyfrowej zmiany w codziennej pracy szkoły. Edukacja stoi przed wielkim wyzwaniem, musimy na nią spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nauczanie zdalne to jedno, ale istotną kwestią jest podtrzymywanie relacji między równieśnikami i nauczycielem. Relacje powinny opierać się na obopólnym zaufaniu, aby nikt nie bał się zadawać trudnych pytań lub na nie odpowiadać – tłumaczy Anna Zielińska-Fedoruk z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Tematyka warsztatów w tym roku wiązać się będzie z rolą i możliwościami zdalnych narzędzi w nauce online. Czy edukacja hybrydowa i odwrócona lekcja są strategią wyłącznie na czas pandemii, czy mogą z powodzeniem funkcjonować niezależnie od formy działania szkoły? W jaki sposób realizować tematy z nauk ścisłych – chemii i fizyki, z wykorzystaniem wideo i interaktywnych pomocy? I od czego właściwie zacząć? Dodatkowo spróbujemy odpowiedzieć, czy i jak technologia wpływa na sferę relacji międzyludzkich, zwłaszcza uczniów i uczennic. Co to znaczy integracja klasy i dlaczego warto o nią dbać. Jak wykorzystać zdobycze technologii i jak uczynić z nich sprzymierzeńca w omawianym zakresie. 

Konferencja BeZee to przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Jest zogniskowana na szukanie płaszczyzn porozumienia między reprezentantami środowisk związanych z edukacją, samorządem, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Łączenie środowisk i realny dialog zapewnia również udział przedstawicieli i przedstawicielek Generacji Z na równych zasadach.

Organizatorami wydarzenia są: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz prelegentów dostępne na: www.bezee.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

18.11.2020 (środa): SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZĄTKIEM? - NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE

KONFERENCJA
17:10  – Ewa Radanowicz – „Wyzwania? A może możliwości? – dokąd zmierza edukacyjny świat”
17:40 – Einar Värä – The Estonian School System – Our Lessons Learnt
18:30 – Katarzyna Hall – „Czy stoimy u progu nowej edukacji? Jakie pandemia spowodowała zmiany?"
19:00 – dyskusja z pytaniami publiczności
19:30 – zakończenie

MODERATOR: Jan Modrzyński

19.11.2020 (czwartek): TECHNOLOGIA A EDUKACJA – RAZEM CZY OSOBNO?

WARSZTATY:
Dorota Madej, Cortland – "Kreatywna lekcja z iPadem"

Klaudia Stano i Angelika Apanowicz, Fundacja Katalyst Education – "Jak odwrócić chemię i fizykę?"

KONFERENCJA:
17:00 – Anna Stokowska, Algorytmy, efektywność, relacje – o roli AI w nauczaniu
17:30 – Lech Mankiewicz – Nie zmarnujmy tego kryzysu!
18:00 – Oktawia Gorzeńska – Jak wdrażać małe i duże strategie cyfrowej zmiany w codziennej pracy szkoły
18:30 – dyskusja z pytaniami publiczności
19:15 – zakończenie

MODERATORKA: Klaudia Szabelka


20.11.2020 (piątek): EDUKACJA A BIZNES – SZANSE I WYZWANIA

WARSZTATY:
Joanna Wajda, Dom Pokoju – "Czy w dobie nowych technologii potrzebujemy nowych relacji?"

KONFERENCJA:
17:00 - Damian Orzeł – Szkoła i pracodawca – efektywność współpracy w niepewnym świecie
17:30 – Michał Tarnowski – Młodzi i biznes – co daje im szkoła, a co mogą dać szkole?
18:00 – Wojciech Wereszko – Umiejętność pracy zespołowej – kluczowa kompetencja czy przykra konieczność w aspekcie przedsiębiorczości?
18:30 – Agnieszka Tomasik – Idea klasy patronackiej w szkołach średnich
19:00 – dyskusja z pytaniami publiczności
19:30 – zakończenie

MODERATOR: Kacper Falkiewicz

źródło: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Konferencja realizowana jest pod patronatem merytorycznym:

CEN_poziom
BeZee_ogólnopolska_plansza tytulowa_online(1)