Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

V edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2020 roku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Nauczyciel Pomorza". Od kilku lat pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego uhonorowywani są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wszechstronnych pedagogów, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą wspierają i inspirują innych nauczycieli, a ponadto są aktywni w środowisku lokalnym. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 finalistów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2020" oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Wnioski można składać do 30 czerwca br.

Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2020". Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 dostarczyć w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza roku 2020" na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Więcej na:
https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza/

plakat np 2020

źródło: PBW w Gdańsku