Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Szkoła ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku

Harmonogram szkoleń dla kadry Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku- kwiecień 2021

Projekt „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWER.02.10.00-00-3036/20, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp. Temat Prowadzący Forma szkolenia Data / liczba godz. Godz. od do Miejsce realizacji szkoleń
1. Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III Grzegorz Babicki Warsztaty online

12.04.2021

2 godz.

16.00-18.00

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet

2. Metody i formy pracy dydaktycznej na matematyce w klasach IV-VIII Aleksandra Grzybowska Warsztaty online

13.04.2021

2 godz.
13.00-15.00 Zdalnie-  MS Teams
3. Metody i formy pracy dydaktycznej na przedmiotach przyrodniczych w klasach IV-VIII Magdalena Urbaś Warsztaty online

16.04.2021

1 godz.
17.30-18.30 Zdalnie- ClickMeeting
4. Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III Grzegorz Babicki Warsztaty online 20.04.2021 14.30-16.30

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet
5. Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III Piotr Buczek Webinar

23.04.2021

2 godz.
16.00-18.00 Zdalnie - Google Meet/Zoom
6. Metody i formy
pracy dydaktycznej
na przedmiotach
przyrodniczych w
klasach IV-VIII
Magdalena Urbaś Warsztaty online

24.04.2021

2 godz.
13.30-15.30 Zdalnie- ClickMeeting
7. Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach Iv-VIII Sebastian Wasiołka Warsztaty online

26.04.2021

4 godz.
16.00-20.00 Zdalnie - MS Teams
8. Metody i formy pracy dydaktycznej na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII Małgorzata Bukowska-Ulatowska Warsztaty online

26.04.2021

3 godz.
17.30-20.30

Zdalnie-ClickMeeting

9. Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III Piotr Buczek webinar

26.04.2021

2 godz.
15.00-17.00 Google -  Meet/Zoom
10. Metody i formy pracy dydaktycznej na matematyce w klasach IV-VIII Aleksandra Grzybowska Warsztaty online

27.04.2021

1 godz.
17.00-18.00 Zdalnie - MS Teams
11. Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III Grzegorz Babicki Warsztaty online

27.04.2021

2 godz.
16.00-18.00

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet
12. Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach Iv-VIII Sebastian Wasiołka

Warsztaty

online

28.04.2021

4 godz.
16.00-20.00 Zdalnie - MS Teams
13. Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach Iv-VIII Sebastian Wasiołka Warsztaty online

29.04.2021

4 godz.
16.00-20.00 Zdalnie  -MS Teams

 

Harmonogram szkoleń dla kadry Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku  maj –lipiec 2021

Projekt „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

Temat

Prowadzący

Forma szkolenia

Data
/ liczba godz.

Godz.  od do

Miejsce realizacji szkoleń

1.

Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach IV-VIII

Sebastian Wasiołka

Warsztaty online

4.05.2021

4 godz.

16.00-20.00

Zdalnie  -MS Teams

2.

Metody i formy pracy dydaktycznej na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

Warsztaty online

5.05.2021

3 godz.

13.30-16.30

Zdalnie-ClickMeeting

3.

Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III

Piotr Buczek

Warsztaty online

7.05.2021

2 godz.

17.00-19.00

Zdalnie-Google -  Meet/Zoom

4.

Metody i formy pracy dydaktycznej na przedmiotach przyrodniczych w klasach IV-VIII

Magdalena Urbaś

Warsztaty online

8.05.2021

3 godz.

9.00-12.00

Zdalnie-ClickMeeting

5.

Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III

Piotr Buczek

Warsztaty online

10.05.2021

2 godz.

15.00-17.00

Zdalnie-Google -  Meet/Zoom

6.

Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach I-III

Sebastian Wasiołka

Warsztaty online

 

12.05.2021

4 godz.

16.00-20.00

Zdalnie  -MS Teams

7.

Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach I-III

Sebastian Wasiołka

Warsztaty online

13.05.2021

4 godz.

16.00-20.00

Zdalnie-MS Teams

8.

Metody i formy pracy dydaktycznej na informatyce w klasach I-III

Sebastian Wasiołka

Warsztaty online

14.05.2021

4 godz.

16.00-20.00

Zdalnie-MS Teams

9.

Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III

Piotr Buczek

Warsztaty online

17.05.2021

2 godz.

15.00-17.00

Zdalnie-Google -  Meet/Zoom

10.

Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III

Grzegorz Babicki

Warsztaty online

18.05.2021

2 godz.

16.00-18.00

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet

11.

Metody i formy pracy dydaktycznej na matematyce w klasach IV-VIII

Aleksandra Grzybowska

Warsztaty online

18.05.2021

3 godz.

16.00-19.00

Zdalnie- MS Teams

12.

Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III

Piotr Buczek

Warsztaty online

21.05.2021

2 godz.

17.00-19.00

Google -  Meet/Zoom

13.

Metody i formy pracy dydaktycznej w obszarze edukacji matematycznej w klasach I-III

Piotr Buczek

Warsztaty online

24.05.2021

2 godz.

15.00-17.00

Google -  Meet/Zoom

14.

Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III

Grzegorz Babicki

Warsztaty online

25.05.2021

2 godz.

16.00-18.00

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet

15.

Metody i formy pracy dydaktycznej na przedmiotach przyrodniczych w klasach IV-VIII

Magdalena Urbaś

Warsztaty online

1.06.2021

3 godz.

16.30-19.30

Zdalnie-ClickMeeting

16.

Metody i formy pracy dydaktycznej na zajęciach przyrodniczych w klasach I-III

Grzegorz Babicki

Warsztaty online

08.06.2021

2 godz.

16.00-18.00

Szkolenie online prowadzone ze szkoły NoBell

Google Meet

17.

Metody i formy pracy dydaktycznej na matematyce w klasach IV-VIII

Aleksandra Grzybowska

Warsztaty online

15.06.2021

3 godz.

16.00-19.00

Zdalnie- MS Teams

18.

Metody i formy pracy dydaktycznej na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

Warsztaty online

16.06.2021

3 godz.

13.30-16.30

Zdalnie-ClickMeeting

19.

Metody i formy pracy dydaktycznej na przedmiotach przyrodniczych w klasach IV-VIII

Magdalena Urbaś

Warsztaty online

1.07.2021

3 godz.

10.00-13.00

Zdalnie-ClickMeeting

20.

Metody i formy pracy dydaktycznej na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

Warsztaty online

2.07.2021

3 godz.

11.00-14.00

Zdalnie-ClickMeeting

21.

Metody i formy pracy dydaktycznej na matematyce w klasach IV-VIII

Aleksandra Grzybowska

Warsztaty online

6.07.2021

3 godz.

10.00-13.00

Zdalnie- MS Teams

 

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie w 2021 i 2022 roku szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z siedmiu szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym dwóch z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej).

Szkoła ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie:
Szkoła ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo będzie instytucją asystującą szkołom w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez wsparcie nauczycieli szkół wspierających. Szkoła ćwiczeń obejmuje wsparciem w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, obserwacji bezpośrednich itp.), zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupę docelową projektu stanowi:

  • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku, w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
  • 7 publicznych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących – będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
  • 56 nauczycieli publicznych szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, tj. po 8 nauczycieli z każdej szkoły. W każdej z tych szkół wsparciem zostanie objętych po 4 nauczycieli z każdego z dwóch poziomów nauczania, tj. 1-3 i 4-8. A z tych poziomów nauczania zostaną objęci wsparciem nauczyciele z 4 obszarów: matematyka, przyroda, informatyka, języki obce. Pomoc również otrzymają nauczyciele nauczania początkowego.
  • 7 dyrektorów szkół współpracujących – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej z terenu województwa pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
  • 5 studentów specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez szkołę ćwiczeń.

Projekt nr POWER.02.10.00-00-3036/20 pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 1.01.2021 do 31.12.2022
Miejsce realizacji: województwo pomorskie
Środki finansowe: 1 346 419,80 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

logo OOO

Partnerzy projektu:
Ateneum Szkoła Wyższa

Ateneum

Województwo Pomorskie/ Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

CEN

Szkoła ćwiczeń:
Państwowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

Leonardo

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
k.jasik@operator.edu.pl
kom. 533 330 761