Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii pt. DOBRE PRAKTYKI

15 lutego 2020 r. odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania różnorodnych gier dydaktycznych, dzięki którym zajęcia z chemii można poprowadzić inaczej – w atmosferze przygody, która utrzymuje uwagę, ucząc dyscypliny, logicznego myślenia i skłania do poszukiwania odpowiedzi. Nauczyciele przetestowali m.in. wykorzystanie aplikacji Quizlet i Kahoot. Część warsztatową spotkania, podczas której uczestnicy poznali metody i sposoby budowania pozytywnych relacji w zespole klasowym, poprowadziła nauczycielka X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni, pani Dorota Waligórska, dzięki której nauczyciele mogli wczuć się w rolę uczniów i wziąć udział w ćwiczeniach mających na celu kształcenie kompetencji miękkich.

zdolni

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pani Ewa Pasecka – nauczycielka chemii w Ekologicznej Szkole Podstawowej w Rumi zaprezentowała szeroką gamę stworzonych przez siebie gier, a pani Mirosława Fandrejewska opowiedziała o stosowanych metodach aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewie.

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

UE_Fundusze_UMarszałkowki