Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Spotkanie inaugurujące pracę Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii

2 października 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, pn. "Rozgrywamy chemię". Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania różnorodnych gier dydaktycznych, dzięki którym zajęcia z chemii można poprowadzić inaczej – w atmosferze przygody, która utrzymuje uwagę, ucząc dyscypliny, logicznego myślenia i skłania do poszukiwania odpowiedzi.

zdolni

Nauczyciele poznali m.in. możliwość wykorzystania programu Profesor Why w procesie dydaktycznym oraz możliwości aplikacji learningapps, która pozwala na przygotowanie różnorodnych, atrakcyjnych gier i zadań online dla uczniów oraz z uczniami. Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym. Pani Teresa Włodarczyk – nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 44 zaprezentowała szeroką gamę stosowanych przez nią gier edukacyjnych.

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

tekst/foto: Magdalena Ankiewicz-Kopicka
UE_Fundusze_UMarszałkowki
IMG_5146.JPEG
 
IMG_5134.JPEG