Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Sieci współpracy i samokształcenia

Zwycięzcy i ludzie sukcesu problemy traktują jako wyzwanie
i szansę do własnego rozwoju i pomocy sobie i innym
. Henry Ford

Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

 • przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
 • problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o wspólnie przygotowany plan pracy przygotowany z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów, np. w formie szkoleń. Spotykają się 3 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji, zgodnie z wolą inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób z reguły nie mają otwartego naboru.

Cele sieciowania:

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół.

Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? Kto może ją stworzyć?

Sieć powstaje z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym obszarze – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli z inicjatywy organu prowadzącego jako forma wsparcia nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości edukacji prowadzonych szkół i placówek (wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej w wybranych obszarach) – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli.

KONTAKT w sprawie sieci i zgłoszenia propozycji:

 • nauczyciele konsultanci – koordynatorzy sieci lista jak niżej
 • Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji
  tel. 58/340 41 14, cen@cen.gda.pl

REKRUTACJA otwarta na spotkania sieci – rejestracja: OTWÓRZ


zdolni

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
ORAZ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W RAMACH PRZESIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO "ZDOLNI Z POMORZA"

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów (Zdolni z Pomorza)
kontakt: Alicja Silikowska
e-mail: alicja.silikowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 44

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (Zdolni z Pomorza)
kontakt: dr Beata Kuna
e-mail: beata.kuna@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze kompetencji społecznych (Zdolni z Pomorza)
kontakt: dr Beata Kapela – Bagińska
e-mail: beata.kapela-baginska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii (Zdolni z Pomorza)
kontakt: Magdalena Ankiewicz – Kopicka
e-mail: magdalena.ankiewicz-kopicka@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 55

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (Zdolni z Pomorza)
kontakt: dr Dorota Myślińska
e-mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 22

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (Zdolni z Pomorza)
kontakt: Tomasz Kacik
e-mail: tomasz.kacik@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 55

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (Zdolni z Pomorza)
kontakt: Sebastian Pilich
e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 66

CEN_logo

SIECI KOORDYNOWANE I PROWADZONE PRZEZ CEN W GDAŃSKU

Pomorskie sieci nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych
kontakt: Dominika Ringwelska
e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 02

Kreatywna praca z książką. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy i wychowawców świetlic
kontakt: Dominika Ringwelska
e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 02

Sieć nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej
kontakt: Sylwia Kilanowska-Męczykowska
e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych
kontakt: Aleksandra Grzybowska
e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl, tel. 58/ 340 41 06

Haftujący matematycy. Sieć nauczycieli matematyki
kontakt: Aleksandra Grzybowska
e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl, tel. 58/ 340 41 06

Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych Πlot
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 07

Od migracji do integracji. Sieć nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji
kontakt: Sylwia Kilanowska-Męczykowska
e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

SUMA. Sieć nauczycieli matematyki - absolwenci PALE 2020
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 07

Sieć nauczycieli szkół programu Aktywna Tablica (grupy A i B)
kontakt: Sebastian Pilich
e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 66

Szkolni tutorzy i coache
kontakt: Aleksandra Grzybowska
e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl, tel. 58/ 340 41 06

KRET. Sieć nauczycieli pracujących kreatywnie
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 07

Pomorska sieć koordynatorów sieci dyrektorów
kontakt: Jolanta Kijakowska
e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 56

Pomorskie sieci dyrektorów szkół i placówek oświatowych
kontakt: Olgierd Tuszkiewicz
e-mail: olgierd.tuszkiewicz@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 14
opieka merytoryczna: Jolanta Kijakowska