Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Projekt staży zagranicznych:
Staż, doświadczenie, sukces

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna — Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej realizuje projekt Staż, doświadczenie, sukces
o wartości 58 337€ przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2022-1-PL01-KA121-VET-000053759.

Projekt uwzględnia cele programu opisane w standardach jakości Erasmusa tj. włączenie i różnorodność, działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukację cyfrową oraz aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych
i hotelarskich w Walencji (Hiszpania), dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwiną kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, np. dokumentem Europass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Cele projektu:

  • Wzrost kompetencji zawodowych uczniów.
  • Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów.
  • Wzrost międzynarodowego wymiaru szkoły i umiejętności organizacyjnych szkoły.
  • Wzrost prestiżu szkoły.
  • Wzrost umiejętności językowych uczniów.

Projekt objęty został patronatem medialnym Edukacji Pomorskiej: ZOBACZ
Patronaty PCEN-u: ZOBACZ