Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Program mentoringowy łączący szkoły i biznes – nabór do 26 stycznia 2022 r.

Jak budować długotrwałe relacje między edukacją a biznesem? Jak pozyskać dla szkół „know-how” z rynku pracy? Jak wspierać uczniów w rozpoznaniu ich zainteresowań i potencjału, aby umieli świadomie dokonywać wyborów zawodowych na podstawie możliwości, jakie daje im świat? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie drugiej edycji projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji” organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

NOW

Przyszłość zaczyna się w tej chwili, a zawodowe wyzwania nowej generacji już teraz stanowią wyzwanie dla edukacji i biznesu. Jedni czują presję przygotowania młodych do rynku pracy i zawodów przyszłości. Drudzy już dzisiaj szykują strategie komunikacji i zatrudnienia odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom pracowników z nowego pokolenia.

Kluczem do sukcesu obu stron jest bezpośredni kontakt, relacja oraz współpraca i dlatego w drugiej edycji projektu NOW przygotowaliśmy specjalny program mentoringu odwróconego pomiędzy gdańskimi nauczycielami a doświadczonymi pracownikami działów HR pomorskich firm. Mentoring odwrócony to forma mentoringu dostosowana do wymiany wiedzy i kompetencji między doświadczonymi przedstawicielami różnych sektorów. W przypadku projektu NOW – edukacji i biznesu, gdzie Mentorami będą doświadczeni menagerowie z działów HR pomorskich firm a Mentees szkolni doradcy zawodowi z gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Do roli Mentee zapraszamy osoby:
- zatrudnione w gdańskich publicznych szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, branżowe) na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego lub pełniące tę funkcję (pedagog, kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca),
- uczestniczące w tworzeniu i realizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
- chętne, aby tworzyć nowe pomysły na rozwijanie kompetencji młodzieży na podstawie doświadczenia biznesu.

Korzyści dla Mentee:
- 12 godzin warsztatów wprowadzających do mentoringu,
- 8 godzin indywidualnych spotkań i konsultacji z doświadczonym mentorem z działu HR,
- rozwój osobisty i zawodowy,
- wzmocnienie kompetencji z zakresu komunikacji i zarządzania zespołami,
- poszerzenie sieci kontaktów,
- pozyskanie praktycznej wiedzy o potrzebach i wymaganiach rynku pracy,
- dostęp do know-how Mentora i uzyskanie wiedzy nieformalnej i przekraczającej wiedzę standardową, możliwą do zdobycia
na studiach z doradztwa zawodowego,
- pozyskanie praktycznej wiedzy o potrzebach i wymaganiach aktualnego rynku pracy i działaniach firm, które już przygotowują się do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości,
- możliwość wypracowania innowacyjnych pomysłów na rozwijanie kompetencji młodzieży.

Dodatkowo w ramach projektu NOW, szkoły, w których pracują uczestniczy programu mentoringowego zyskają:
- 4 godziny warsztatów dla grona pedagogicznego (2 x 2 godziny),
- 4 godziny konsultacji indywidualnych dla dyrektora szkoły lub zespołu 5 osób,
- nowe kontakty i wiedzy od przedstawicieli biznesu,
- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a biznesem,
- rozwój kompetencji kadry pedagogicznej w obszarze mentoringu,
- poszerzenie potencjału doradztwa zawodowego w szkole,
- nowe pomysły na rozwijanie kompetencji uczniów inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w biznesie,
- aktualizację wiedzy o trendach i potrzebach rynku pracy.

Nabór Mentees trwa do 26 stycznia 2022 roku.
Program Mentoringu Odwróconego będzie realizowany od lutego do 20 maja 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy: OTWÓRZ
Strona www projektu: ZOBACZ

Zapraszamy do kontaktu mailowego: a.abakanowicz@inkubatorstarter.pl

NOW 2_800x450 px

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
Patronat merytoryczny:

CEN_logo