Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Poszukując relacji, konfrontując racje – na styku potrzeb – jak chcemy budować płaszczyznę współpracy pomiędzy szkołą a biznesem?

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z gdańskich szkół ponadpodstawowych do udziału w drugim etapie projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”.

W ramach projektu w tym semestrze organizatorzy planują organizację następujących darmowych działań:

 • 4 debaty między przedstawicielami rynku pracy oraz nauczycielami gdańskich szkół ponadpodstawowych – moderowane spotkania online w trakcie, których pracownicy działów HR oraz gdańscy nauczyciele rozmawiają o postawach i kompetencjach młodzieży, potrzebach i oczekiwaniach rynku pracy oraz starają się znaleźć pomysły na owocną współpracę między szkołami a firmami.
 • Warsztaty dla młodzieży – „budowanie marki osobistej” – warsztaty, w których trakcie uczniowie i uczennice poznają zasady budowania marki osobistej oraz dowiedzą się, jak tworzyć treści w mediach społecznościowych, żeby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy zgodnej z umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi.
 • Warsztaty dla młodzieży z pracownikami działów HR – warsztaty, w których trakcie uczniowie i uczennice będą mogli skonfrontować swoje zasoby z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz przećwiczy prezentowanie swoich kompetencji podczas „próbnych” rozmów kwalifikacyjnych.
 • Spotkania dla młodzieży z ekspertami i ekspertkami pomorskiego rynku pracy – Poza warsztatami dla młodzieży chcielibyśmy wspólnie z Państwem – pracownikami gdańskich szkół ponadpodstawowych stworzyć bazę ekspertów z różnych branż pomorskiego rynku
  pracy, których będą Państwo chcieli zaprosić na spotkanie z uczniami i uczennicami.

W trakcie najbliższej debaty ekspertów online pt. Poszukując relacji, konfrontując racje - na styku potrzeb - jak chcemy budować płaszczyznę współpracy pomiędzy szkołą a biznesem? szeroko przyjrzymy się następującym pytaniom i zagadnieniom: Szkoły średnie w oczach pracodawców. W jaki sposób biznes widzi partnera w szkole ponadpodstawowej? Jakie oczekiwania stawia absolwentom?

 • Edukacja w kontekście przygotowania do życia i pracy. W jaki sposób szkoła ma pokazać młodym ludziom realia rynku pracy?
 • Jakie korzyści widzi biznes we współpracy ze szkołami na poziomie edukacji ponadpodstawowej?
 • Jak przekuć okazjonalne dobre praktyki w rozwiązania systemowe, które spowodują, że obydwie strony będą o siebie zabiegały?
 • Czy obecny system nas zadowala, czy widzimy wyzwanie do poprawy jakości współpracy?
 • Jak wdrożyć dobre praktyki na grunt naszego systemu?
 • Czy jesteśmy przygotowani do tworzenia skutecznego modelu współpracy?
 • Czy działy HR nawiązują i budują relacje z pracownikami szkół, widząc w tym szansę na pozyskanie kandydatów do pracy?

Termin: 26 stycznia 2021, w godz. 16:00-18:00
Rejestracja: OTWÓRZ

Spotkanie będzie moderowane przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe Annę Dukowską i Agnieszkę Marusiak, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a biznesem, a także zbierają wnioski wypływające z bieżącej pracy doradczej z młodzieżą.

Więcej informacji o całym projekcie: https://now.inkubatorstarter.pl

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska
Patronat Merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

NOW_THINK TANK_wydarzenie_debaty