Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Poszukując relacji, konfrontując racje – kim dla siebie jesteśmy?

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zaprasza do udziału w szóstej debacie ekspertów z rynku pracy i edukacji pt.: Poszukując relacji, konfrontując racje – kim dla siebie jesteśmy?

Termin: 21 kwietnia 2021 r., godz. 16:00-18:00
Rejestracja: OTWÓRZ

W trakcie poprzednich spotkań mieliśmy możliwość z rozmaitych perspektyw przyglądać się doświadczeniom i opiniom ekspertów z biznesu i edukacji, z różnych typów szkół i wielorakich branż.

W trakcie spotkania będziemy przyglądać się następującym zagadnieniom:

Runda 1 – Absolwent – Co się z nim dzieje?
Rokrocznie szkoły techniczne/branżowe/ogólnokształcące wysyłają na rynek pracy absolwentów.
Pracodawcy biją na alarm, że brakuje im nowych kadr, ale przede wszystkim osób chętnych do nauki, zmotywowanych i otwartych na nowe doświadczenia zawodowe. Z raportów wynika, że w szczególności brakuje osób w zawodach technicznych. Czy pracodawcy i szkoły wspierają
absolwentów i ułatwiają im ten start? Czy pracodawcy czekają co roku na absolwentów i czy sami absolwenci znają pracodawców, którzy potencjalnie mogą stać się ich pracodawcami? Co dzieje się w procesie wkraczania na rynek pracy? Czy wiedza pozyskana na etapie edukacji jest praktyczna? A
może czegoś w kształceniu brakuje – jeśli tak, to czego?

Pytania, wokół których chcemy się obracać:

  • Czy wystarczająco dobrze dbamy o absolwentów, na których oczekuje rynek pracy?
  • Jakie wsparcie otrzymuje absolwent, wychodząc ze szkoły (czy je otrzymuje)?
  • Jak możemy udoskonalić moment przejściowy, tak aby obydwie strony – biznes i edukacja – czerpały z tego korzyści?


Runda 2 – Potrzeby a rzeczywistość – praktyki i staże

Pomimo, wydawałoby się oczywistych, wartości cały czas widzimy wyzwania na styku współpracy szkoła-biznes w obszarze tworzenia przestrzeni do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych dla młodych.

Do najważniejszych barier należy odmienna logika funkcjonowania sektorów: edukacyjnego i biznesowego oraz problem z wypracowaniem optymalnej formuły organizacji staży czy praktyk.
Jednocześnie kluczowe znaczenie w niwelacji ww. barier ma wymiana doświadczeń, wzajemne zaufanie i osobiste relacje pomiędzy przedstawicielami sektora biznesu i edukacji.

Pytania, wokół których chcemy się obracać:

  • Jak wygląda to w praktyce? Czy te bariery są odczuwalne dla bezpośrednich uczestników staży /praktyk zawodowych?
  • Jaka jest użyteczność i funkcjonalność różnych form kooperacji międzysektorowej?
  • Co możemy zrobić, aby staże/praktyki/wizyty w naszej firmie były świetną przygodą rozwojową?


Runda 3 – Moc różnorodności – na styku edukacji i biznesu

Z badań, ale i z doświadczeń naszych dotychczasowych rozmówców wiemy, że zróżnicowane zespoły mogą być efektywniejsze, bardziej kreatywne i często szybciej się uczą niż zespoły homogeniczne.

Wiemy, że jednym z większych wyzwań, zarówno szkoły, jak i pracodawców jest budowanie dialogu międzypokoleniowego i wykorzystywanie różnic pokoleniowych jako potencjał w odkrywaniu i uczeniu się, np. nowych technologii.

Pytania, wokół których chcemy się obracać:

  • Jak możemy łączyć interesy młodego oraz doświadczonego pokolenia?
  • Jak organizować proces pracy zespołów, aby edukacja ustawiczna i przenikanie wiedzy i doświadczenia były najbardziej efektywne?

Debata będzie moderowana przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe Annę Dukowską i Agnieszkę Marusiak, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a biznesem, a także zbierają wnioski wypływające z bieżącej pracy doradczej z młodzieżą.
Debata jest częścią projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”, w ramach którego budujemy kanały komunikacji między przedsiębiorcami i gdańskimi szkołami ponadpodstawowymi, aby lepiej przygotować młodzież do wyzwań rynku pracy.

Więcej o projekcie „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”: ZOBACZ

Organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska
Patronat Merytoryczny:

CEN_logo